Позагалактична астрономія - Юрій Кудря 2016

РОЗДІЛ 8

МАСИ ГАЛАКТИК

8.5.Визначення маси за кривою обертання

Для оцінок мас часто застосовують рівняння (8.15) для деяких характерних значень швидкості, наприклад для максимуму на кривій обертання, тобто приймають V = Vmax та для відповідного кутового діаметра θ. При цьому, звичайно, потрібно знати відстань за кутовим діаметром, тобто r = dΑθ.

Якщо обмежитися кутовим розміром θ = а25 у межах ізофоти 25m/□", то для визначення маси за значенням Vmax часто використовують таку логарифмічну форму (8.15):

де Mʘ — маса Сонця; розмірність dA — мегапарсеки, а25 — кутові мінути. Значення маси M25 у межах стандартної ізофоти 25m/□" часто називають індикативною масою.

У табл. 8.1 подано маси найбільших галактик у межах Місцевого об’єму (до 10 Мпк). Крім того, наведено логарифм індикативної маси M25 (у масах Сонця), морфологічний тип (за де Вокулером), лінійний діаметр A25 у межах стандартної ізофоти 25m/□" у B-фільтрі, кут нахилу і, максимальну швидкість обертання, абсолютну B-величину, середню поверхневу яскравість ІB, відношення водневої маси до світності MHI/L (у сонячних одиницях), відношення індикативної маси до світності M25/L (у сонячних одиницях). Дані взято з каталогу CNG.

Таблиця 8.1. Значення глобальних параметрів наймасивніших галактик Місцевого об’єму

Назва

Тип

A25

i

Vmax

MB

Ib

Mhi/L

lg(M25)

M25/L

M 31

SA(s)b

35,87

74

251

-21,57

22,5

0,07

11,42

3,96

N 253

SAB(s)c

22,98

79

195

-21,35

21,8

0,05

11,01

1,87

N 2903

SB(s)d

28,94

63

193

-20,99

22,6

0,11

11,20

3,22

M 81

SA(s)ab

26,85

61

226

-21,05

22,4

0,07

11,20

3,92

N 3368

SAB(rs)ab

21,82

48

210

-20,41

22,6

0,04

11,05

4,90

N 4258

SAB(s)bc

35,61

69

210

-21,23

22,8

0,13

11,26

3,78

N 4594

SA(s)a

21,10

61

408

-21,89

21,0

11,61

4,58

N 5128

SOpec

28,88

40

391

-20,77

22,8

0,01

11,20

3,92

M 101

SAB(rs)cd

61,44

22

162

-21,23

24,0

0,47

11,27

3,87

Як бачимо з табл. 8.1, наймасивнішою в межах Місцевого об’єму є галактика Сомбреро (NGC 4594): її маса становить 4,1 х 1011 Мʘ. Наступною є сусідня галактика М 31 — 2,6 · 1011 Мʘ.

Наймасивніші галактики сягають маси 1012 Мʘ. Але таке формулювання є некоректним: необхідно вказувати або кутові чи лінійні розміри, або до якої граничної поверхневої яскравості підраховується маса (у табл. 8.1 наведено маси в межах ізофоти 25m/□"). Чим далі від ядра оцінюється маса, тим більшим є внесок темної матерії в це значення. Так, Рубін та інші (1979), аналізуючи криві обертання галактик, з’ясували, що NGC 1961 має найбільшу масу серед галактик з відомими оцінками мас, а саме: 1012 Мʘ у межах 36 кпк, а вдвічі більшу масу — в межах 92 кпк.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити