Позагалактична астрономія - Юрій Кудря 2016

РОЗДІЛ 8

МАСИ ГАЛАКТИК

8.6.Визначення маси дискових галактик за залежністю Таллі—Фішера

Залежність Таллі—Фішера — це найчастіше тісна кореляція між світністю галактики та амплітудою обертання — максимальною швидкістю на кривій обертання. Глобальна світність галактики корелює з її масою, тому залежністю Таллі—Фішера називають також кореляцію між масою та швидкістю обертання. У розд. 5 наведено два випадки відповідних теоретичних залежностей. Відкалібровану емпіричну залежність у варіанті з масою можна використати для визначення маси галактики за відомої швидкості обертання.

Однак на практиці, крім відхилення графіка від четвертого степеня залежності, часто спостерігається також злам чи плавна зміна нахилу логарифмічної форми залежності в області карликових галактик (рис. 8.1).

На рис. 8.1, а наведено залежність зоряної компоненти маси галактики від амплітуди обертання. Вибірка складається переважно зі спіралей пізніх типів: від типу Sc до Sm, а також із спіралей Sa, Sb і неправильних галактик Im. ТФ-залежність добре виконується для світних галактик, у яких зорі домінують за масою порівняно з газом. Однак для галактик малих мас (карликових) у залежності спостерігається злам — відхилення від прямолінійної (у логарифмічних шкалах обох осей) залежності. Сума мас зір та газу визначає кращу ТФ-залежність (рис. 8.1, б).

Масу газу, звичайно, знаходять із радіоспостережень у лінії 21 см. Масу нейтрального атомарного водню MHI за потоком F у лінії 21 см (одиниці вимірювання Ян · км/с) і фотометричною відстанню dL визначають за формулою

Рис. 8.1. Залежність Таллі—Фішера, що виражена в термінах зоряної маси (а) і баріонної маси (зорі та газ) диска (б)

Використовуючи залежність ТФ (див. рис. 8.1, б), відкалібровану за галактиками з відомими масами, та максимальну швидкість на кривій обертання, знаходять сумарну масу зір та газу — баріонну масу галактики. Масу темної матерії у такому разі не визначають. Але, якщо припустити, що темна матерія «відслідковує» баріонну матерію (з певним відомим коефіцієнтом пропорційності), то можна оцінити також повну масу галактики в межах об’єму баріонної матерії.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити