Позагалактична астрономія - Юрій Кудря 2016

РОЗДІЛ 8

МАСИ ГАЛАКТИК

8.12.Відношення маса-світність галактик

8.12.3. Відношення маса—світність для еліптичних галактик та фундаментальна площина

У розд. 5 обговорювалося використання фундаментальної площини (ФП) як масштабного чинника для встановлення відстаней до еліптичних галактик. Зокрема, враховуючи, що ефективний радіус (на якому світність зменшується вдвічі) і середня поверхнева яскравість пов’язані емпіричною залежністю , а світність еліптичних галактик можна записати як , отримуємо таку залежність:

З цієї формули зрозуміло, що найсвітніші еліптичні галактики мають найменшу поверхневу яскравість. З урахуванням того, що у фундаментальній площині тривимірної системи координат (Re,(I)g, σ0), де σ0 — дисперсія центральної швидкості, маємо вираз для фундаментальної площини:

Оскільки масу можна визначити за теоремою про віріал (8.10), а саме, то з урахуванням (8.54) можна перейти до залежності маса—світність:

та отримати загальні масштабні відношення маси до світності еліптичних галактик, які свідчать, що це відношення досить повільно зростає зі збільшенням мас галактик:


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити