ПОЗАГАЛАКТИЧНА АСТРОНОМІЯ - ЮРІЙ КУДРЯ 2016

РОЗДІЛ 1

МОЛОЧНИЙ ШЛЯХ

1.3. Галактичні координати

1.3.2. Циліндрична галактична система координат

Для аналізу геометричних, кінематичних і динамічних властивостей Галактики, а також її населення запроваджено циліндричну галактичну систему координат (R, θ, z), центром якої є центр Галактики (рис. 1.7). Радіальна координата R визначає відстань об’єкта від центру Галактики, z — висоту над або нижче від диска Галактики (зокрема для Сонця R ≈8 кпк, z ≈ 30 пк), а кутова координата θ — кут, під яким із центру Галактики спостерігається небесне тіло відносно положення Сонця (див. п. 1.4.3). При цьому густина матерії в Галактиці не залежить від кутової координати, оскільки її розподіл досить симетричний відносно диска Галактики, і так само, як відстань до небесного тіла, не залежить від кутової координати і розраховується як

Рис. 1.7. Циліндрична галактична система координат та її зв’язок зі сферичною галактичною системою координат; вказано також відповідні компоненти швидкості зорі

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити