Позагалактична астрономія - Юрій Кудря 2016

РОЗДІЛ 2

КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ОПИС ГАЛАКТИК

2.5. Структурні утворення у галактиках

Для опису структур галактик Габбл уживав термін ядро галактики. Але вивчаючи структури центру спіральних галактик, з’ясували різноманітність форм їх ядерних областей. Тому Воронцов-Вельямінов (1972) запропонував розрізняти поняття ядро та ядерна область. Він ввів таку термінологію:

Ядерна область — центральне утворення, як правило, безструктурне, що виділяється яскравістю, з достатнім градієнтом яскравості на краю, і відділяється від спіральних рукавів.

Наведемо типи ядерних областей.

Балдж — велике, сфероїдальне, іноді майже сферичне згущення світла зір, подібне за виглядом до еліптичної галактики. У спіралей, що видимі з ребра, він має вигляд кулястого потовщення в центрі диска.

Лінза — згущення зір у центральній області, що має вигляд сильно сплющеного балджу та чітку зовнішню фотометричну межу. На її периферії починаються світлі спіральні рукава. Від балджу лінзу легко відрізнити, коли вона спостерігається з ребра і має вигляд саме товстої лінзи у профіль, товщина якої більша, ніж товщина диска. Таку ядерну область мають звичайно галактики Sа і Sb, часто з баром.

Диск (ядерний) — потовщене згущення зір у центральній області, ніби дуже тонка лінза, має товщину, малу порівняно з діаметром навіть у центрі. У разі розгляду галактики пласом диск має майже рівномірну яскравість, чим відрізняється від лінзи. Часто у наукових джерелах диском називають весь плоский складник спіральної галактики. Щоб запобігти неоднозначності, можна вживати уточнювальний термін — ядерний диск. Іноді використовують терміни товстий та тонкий ядерні диски.

Ядро — майже кулясте різке згущення зір та газу, як балдж, але порівняно з усією галактикою менше за розміром та інтегральною світністю.

Керн — зореподібне або майже зореподібне маленьке ядерце. Іноді всередині лінзи є ядро, а в ньому — керн.

Крім ядерної області спіральні галактики мають диск, спіральні рукава та гало. Диск галактики (або просто диск, якщо не виникає плутанини з ядерним диском) — майже плоске структурне утворення спіральних галактик із підвищеною концентрацією зір та газу. Спіральні рукава — додаткові спіральні утворення підвищеної густини, що простягаються по всьому диску галактики. Під гало розуміють майже сферичне продовження балджу, набагато менш яскраве; воно виявляється, наприклад, в ІЧ- області. Про гало часто йдеться в зв’язку з наявністю темної матерії у галактиках — гало з темної матерії.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити