Позагалактична астрономія - Юрій Кудря 2016

РОЗДІЛ 3

ПОВЕРХНЕВА ФОТОМЕТРІЯ ГАЛАКТИК

3.2.Рання історія поверхневої фотометрії галактик

Поверхнева фотометрія — одна з найстаріших методик дослідження в астрономії. Першу вдалу спробу знайти розподіл яскравості здійснив Рейнольдс у 1912—1913 роках для М 31. Для усередненого розподілу яскравості у Б-смузі вздовж великої осі в околі 6' від ядра він визначив І(r) ∞ (1 + r)-2. Габбл (1930) для подання фотометричного профілю 15 еліптичних галактик використовував формулу

де І0 — центральна поверхнева яскравість; r0 — масштабний параметр. Цю залежність часто називають законом розподілу поверхневої яскравості Габбла (або Рейнольдса—Габбла). Вона задовільно описує розподіл яскравості в еліптичних галактиках у межах 0,3 ≤ r / r0 ≤ 30 . Габблу належить і перша спроба фізичної інтерпретації розподілу яскравості у галактиках. У 1930 році, порівнявши профілі яскравостей галактик з ізотермічним розподілом, він дійшов висновку, що еліптичні галактики можуть бути рівноважними самогравітуючими системами.

Редман спочатку сам (1936), а потім разом із Ширлі (1938) дослідили джерела випадкових та систематичних похибок фотографічної поверхневої фотометрії. Перші фотоелектричні спостереження найближчих галактик були виконані Уітфордом (1936). Серед інших піонерів поверхневої фотометрії варто вказати: Сейферта (1940), який першим виконав кількісне дослідження розподілу кольору по диску спіральних галактик; Оорта (1940), який виконав спільний фотометричний та динамічний аналіз деяких галактик; Патерсон (1940), яка відкрила експоненціальний закон розподілу яскравості для диска М 33.

Засновником сучасної поверхневої фотометрії можна вважати де Вокулера, якому належать ґрунтовні методичні праці та перші систематичні дослідження фотометричних характеристик галактик різних типів (праці кінця 1950-х—початку 1960-х років). Іменем де Вокулера названо одну зі знаменитих формул позагалактичної астрономії — закон де Вокулера (1948) для розподілу поверхневої яскравості в еліптичних галактиках.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити