Позагалактична астрономія - Юрій Кудря 2016

РОЗДІЛ 3

ПОВЕРХНЕВА ФОТОМЕТРІЯ ГАЛАКТИК

3.3.Чинники, що впливають на точність поверхневої фотометрії

3.3.2. Спотворення зображення

Зображення об’єкта у фокальній площині телескопа спотворюється спільним впливом атмосфери та оптичної системи. Наприклад, точкове зображення зорі внаслідок нестабільності оптичних властивостей атмосфери стає нестійким турбулентним диском. Неідеальність оптичної системи також призводить до «розмивання» зображення. Температурні деформації дзеркал, неточності гідування, дефокусування також погіршують зображення.

Звичайно вважається, що спотворення зображення відбувається за лінійним законом:

Тут Iobs (х, у), I0( х, у) — відповідно спостережуваний і справжній розподіли яскравості. Функція S (х, у) називається імпульсною характеристикою спотворювальної системи (у нашому випадку системою є атмосфера плюс телескоп) або передатною функцією. В англомовних джерелах S(х, у) позначають PSF (point spread function — функція розсіяння точки). Така назва зумовлена тим, що точковий справжній розподіл (тобто, коли І0 (х, у) — двовимірна дельта-функція) обумовлює спостережуваний розподіл Iobs (х, у) = S (х, у). Тому як експериментальну реалізацію PSF використовують профілі зоряних зображень. Найчастіше аналітичною апроксимацією PSF обирають двовимірний гауссіан та його різні модифікації. У стандартному пакеті IRAF за стандартну PSF прийнято функцію Моффата

Параметр А характеризує ширину PSF, стала β набуває значень

2,5, 3.

PSF може суттєво впливати на розподіл поверхневої яскравості у центральних областях галактик (з великим градієнтом). Особливо сильним вплив є для далеких об’єктів, розміри яких порівнянні з шириною PSF. При цьому PSF збільшує значення видимої зоряної величини галактики («послаблює» її), спотворює розподіл поверхневої яскравості (особливо поблизу ядра галактики), зменшує видиму еліптичність ε = 1 - b/a ізофот (a, b — велика і малі осі еліпса, що апроксимує ізофоту). Для врахування цих ефектів існують відповідні формули корекції.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити