Позагалактична астрономія - Юрій Кудря 2016

ВСТУП

З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ПОЗАГАЛАКТИЧНОЇ АСТРОНОМІЇ

0.5. Цефеїди

Превалюючого значення набула думка прибічників позагалактичної природи спіралей після розробки методу визначення відстаней за цефеїдами. Цефеїди дали більш ґрунтовні аргументи на підтвердження великих відстаней до спіралей.

У 1908 році Г.С. Лівітт з Гарвардської обсерваторії зробила неоціненне для астрономії відкриття. Вона виявила залежність між абсолютною зоряною величиною та періодом змінності для цефеїд (у 1912 році цю залежність вона визначила більш точно).

Лівітт досліджувала 25 класичних цефеїд у Малій Магелановій Хмарі (ММХ) та з’ясувала тісну кореляцію між їхньою видимою зоряною величиною та періодом змінності. Значення цього відкриття зрозумів датський астроном Е. Герцшпрунг: Лівітт знайшла залежність між абсолютною світністю та періодом, оскільки з достатньою точністю можна вважати, що всі досліджувані зорі ММХ знаходяться на однаковій відстані від спостерігача. Якщо ця властивість є універсальною, а не тільки характерною для цефеїд ММХ, то за цефеїдами у розділених на зорі туманностях можна визначати відстані.

Результати досліджень цефеїд показали неоднорідність класу змінних зір, які спочатку відносили до цефеїд. «Цефеїди» можна розділити на дві чітко окреслені групи. До першої групи належать цефеїди, які нині називають класичними цефеїдами. Головними їхніми характерними особливостями є належність плоскій складовій зоряного населення Галактики (тип I) та періоди зміни блиску, більші за добу. До другої групи «цефеїд» належать зорі сферичної складової Галактики (тип II) та, зокрема, зоряних скупчень. Періоди цих цефеїд у цілому менші ніж доба. До цієї групи належать змінні зорі з періодами від 90 хв до доби та півтори доби й амплітудою зміни блиску порядку однієї зоряної величини, які називають зорями типу RR Ліри. Інший клас «цефеїд» утворюють зорі типу W Діви — довгоперіодичні «цефеїди» сферичної складової галактики.

Проте класичні цефеїди — дуже яскраві надгіганти — в Галактиці знаходяться дуже далеко від нас, тому було важко прокалібрувати залежність з використанням геометричних методів, зокрема методом тригонометричного паралакса. Іншими словами, на час відкриття залежності існувала проблема її нуль-пункту. Вперше оцінити нуль-пункт у 1913 році спробував Герцшпрунг за цефеїдами, найближчими до Сонця. За цією залежністю він визначив відстань до ММХ — приблизно 10 кпк (нині прийнята відстань 60 кпк). У 1916—1918 роках Шеплі переглянув нуль- пункт та визначив відстань до Магеланових Хмар як 30 кпк. Взагалі цей нуль-пункт весь час переглядався, та про вирішення проблеми можна було говорити лише у 1950-х роках, про що йтиметься далі.

Результати досліджень цефеіД у Магеланових Хмарах свідчили, що Хмари знаходяться за межами Галактики. Але цікаво, що вони не ототожнювалися жодним чином зі спіралями та вважалися деякими особливими утвореннями. Тому з позагалактичного розташування Хмар за логікою тих часів не випливало позагалактичне положення спіралей. Цефеїд у спіральних туманностях ще не було виявлено. Відкривали тільки нові зорі, до яких не було довіри, про що йшлося вище. (Можна сказати, що нам не поталанило із сусідами Галактики. Якби ми мали спірального сусіда, то розташування туманностей за її межами було б, певно, доведено раніше.)


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити