Позагалактична астрономія - Юрій Кудря 2016

РОЗДІЛ 4

ЦИФРОВІ ОГЛЯДИ НЕБА ТА АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ

4.2. Загальні характеристики оглядів та глибоких полів

Огляди неба і так звані глибокі поля — це дві різні стратегії досліджень позагалактичних об’єктів. Чітких критеріїв, за якими можна розділити огляди та детальні дослідження вибраних ділянок, не існує. Однак на підставі аналізу проектів можна зробити такий емпіричний висновок. До оглядів неба належать проекти, за якими проводяться фотометричні та/або спектральні спостереження суттєвої частини небесної сфери. Ефективна глибина z (тут і далі z — червоне зміщення) оглядів становить приблизно 0,1 або декілька сотень мегапарсек. Сучасні огляди виконуються протягом декількох років, причому, як правило, на спеціалізованих телескопах середніх розмірів.

Глибокі поля — це проекти детального вивчення порівняно невеликих ділянок неба (від декількох квадратних мінут до одного квадратного градуса). Поля порівняно з оглядами мають значно більшу глибину (z > 0,5), їх досліджують за допомогою найбільших телескопів. Типові інтервали часу експозиції — від декількох годин до місяця. Таке розділення проектів є певним чином ситуативним, зумовленим сучасними можливостями та порівняно невеликою тривалістю проектів глибоких полів. Можна сподіватися, що в недалекому майбутньому вдасться виміряти характеристики галактик до 25—30 зоряних величин на великій частині небесної сфери.

Реальний об’єм Всесвіту, що охоплюється оглядом або полем, визначається крім глибини та площі на небі також функцією селекції, тобто набором критеріїв, за якими виділяються об’єкти. Найпоширенішими методами виділення об’єктів є такі.

1. Виділення об’єктів з густиною потоку випромінювання, більшого за задану границю. Границю детектування часто задають у частинах стандартного відхилення флуктуацій яскравості фону нічного неба. На практиці відбір відбувається за поверхневими яскравостями галактик. Наприклад, часто приймається, що об’єкт виявлено, якщо у декількох сусідніх елементах ПЗЗ-кадру потік у декілька разів перевищує флуктуації фону. Зрозуміло, що така процедура зумовлює виключення з вибірки об’єкта з низькою поверхневою яскравістю.

2. Відбір за показниками кольору. В цьому випадку враховується не тільки потік, що спостерігається, а й показники кольору, тобто відносний розподіл енергії у спектрі галактик. Розрахунок функції селекції в цьому методі істотно залежить від точного знання розподілу енергії в спектрах об’єктів, що виділяються. Такий підхід, зокрема, ефективний при виділенні галактик із ультрафіолетовим надлишком (галактики Маркаряна) і галактик з активними ядрами.

3. Виділення об’єктів за спостереженнями у вузькосмугових фільтрах. Сутність методу полягає у відборі галактик, у яких при дослідженнях у вузьких фільтрах виявляється надлишок потоку порівняно з дослідженими у широкосмугових фільтрах. Таким методом шукають об’єкти з емісійними лініями (галактики зі спалахами зореутворення, з активними ядрами). Спостереження проводили з фільтрами, що виділяють ділянки спектра шириною, меншою ніж 100 A (для збільшення контрасту емісійного об’єкта над фоном неба), та центрованими на такі червоні зміщення, за яких можна виявити емісійну лінію (наприклад, лайман-альфа) далекого об’єкта. При цьому функція селекції визначається еквівалентною шириною емісійної лінії.

Недоліком такого підходу є те, що галактики шукають у дуже вузькому діапазоні червоних зміщень; складені таким чином списки є порівняно невеликими. Крім того, виділяється лише частина галактик на даних червоних зміщеннях, а саме галактики з великими еквівалентними ширинами ліній. Все це ускладнює отримання статистично значущих результатів про загальні властивості далеких галактик.

Роботи зі складання оглядів та глибоких полів виконують нині у багатьох обсерваторіях світу. Щорічно публікують сотні статей, присвячених як новим, так і старим оглядам та глибоким полям. Далі наведено лише деякі з проектів, що відіграють велику роль у сучасній астрономії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити