Позагалактична астрономія - Юрій Кудря 2016

РОЗДІЛ 4

ЦИФРОВІ ОГЛЯДИ НЕБА ТА АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ

4.3. Необхідність автоматизованої класифікації галактик

Традиційні схеми класифікації галактик, зокрема і найпоширеніша габблівська, ґрунтуються на обмеженій кількості характеристик галактик. Відтворення класифікації для нових об’єктів залежить від того, наскільки умови отримання зображення для них збігаються з тими, на базі яких створено класифікації. Габбл будував свою схему, використовуючи блакитні пластинки, що експонувалися у прямому фокусі декількох телескопів від 1,5 до 5,0 м. У цьому випадку визначальними є фокусна відстань, роздільна здатність, експозиція та, звичайно, характеристики самої галактики.

Класифікація галактик потребує майстерності та досвіду, є свого роду мистецтвом. Для її проведення традиційним способом необхідно багато часу. Спочатку класифікацію виконували шляхом візуальної інспекції фотопластинок, а потім — електронних зображень галактик. Так було отримано 18 000 визначень морфологічного типу в каталозі RC3, 15 000 визначень — в ESO-LV- каталозі південних галактик. Укладання цих каталогів тривало декілька років. Огляд неба, побудований за допомогою Автоматизованої системи вимірювання пластинок (АРМ), містить близько 2 млн галактик, а SDSS-огляд — понад 10 млн ПЗЗ-зображень галактик. Зрозуміло, що таку кількість галактик людина класифікувати не може.

У табл. 4.1 наведено інформацію про зростання з часом обсягів даних про галактики, зокрема про їхні червоні зміщення.

Зростання в середині 1980-х років кількості даних стосовно галактик, які отримано за допомогою нових інструментів, свідчило про необхідність автоматизації процесу класифікації галактик. Це зумовлено потребою усунути суб’єктивний чинник. Зрозуміло, що різні спостерігачі визначають морфологічний тип дещо по-різному. Унаслідок цього виникає невідповідність між типами галактик у різних каталогах. Крім того, у багатьох випадках експерти-класифікатори вагаються з визначенням типу, лишаючи його невизначеним. Р. Бута (університет Алабами) — відомий класифікатор галактик, у своїй статті (1992) навів таку оцінку: лише 15 % з приблизно 25 000 галактик з великою віссю, більшою ніж 1', на пластинках POSS можна впевнено класифікувати.

Поява великої кількості оглядів галактик на великих червоних зміщеннях, які здебільшого не мають «правильної» морфології близьких галактик, потребувала розроблення алгоритмів об’єктивної класифікації, не прив’язаних до традиційних схем.

Таблиця 4.1. Кількість галактик у деяких каталогах та оглядах

Роки

Огляд

Позна-

чення

Кількість

галактик

Кількість галактик із виміряними червоними зміщеннями

1771

Каталог Мессьє

М

103

туманності

-

1888

1914

Новий загальний каталог Дрейєра (New General Catalogue)

Перші спектри галактик, отримані Слайфером

NGC

4630

13

1936

1956

Каталог Габбла (Realm of the Nebulae)

Список галактик Г’юмасо- на, Мейолла і Сендейджа


44 000

>100

>800

1964

Довідковий каталог яскравих галактик (Reference Catalogueof Bright Galaxies)

RC1


<1500

1967

Огляд Лікської обсерваторії для вивчення розподілу галактик


106

-

1982

Огляд червоних зміщень Центру астрофізики

Cfa1


2437

1985-1990

Огляд галактик, отриманий автоматизованим скануванням пластинок

APM

2 · 106

-

1988-1994

Огляд червоних зміщень обсерваторії Лас-Кампанас

LCRS


26 418

1996-2001

Огляд червоних зміщень Англо-Австралійської обсерваторії (2°-поля)

2dfGRS

467 214 (на базі APM)

250 000

2000-2004

Слоунівський цифровий огляд неба

SDSS

5 · 107

106

2004-2016

Проект огляду у видимій та інфрачервоній областях

VISTA

Зображення обсягом 50 Tб пам’яті

-

Нині немає загальноприйнятої і, що важливіше, об’єктивної класифікації, яка відображала б різні галактики. Таку класифікацію можна отримати тільки автоматизацією опрацювання зображень галактик із урахуванням інформації з неоптичних діапазонів.

Автоматизований процес опрацювання даних на фотографічних носіях з метою класифікації відбувався в три етапи: 1) оцифрування полів астрономічних пластинок; 2) виділення галактик серед інших об’єктів та визначення набору первинних параметрів детектованих галактик; 3) використання параметрів для класифікації зображень галактик. На останньому етапі передбачалося застосування експертних оцінок морфологічного типу для «тренування» алгоритму та наступного його використання з метою класифікації нових об’єктів. Унаслідок появи цифрових оглядів неба з безпосереднім записом інформації з цієї схеми було вилучено перший пункт, що значно прискорило опрацювання даних.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити