Позагалактична астрономія - Юрій Кудря 2016

РОЗДІЛ 5

ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНЕЙ ДО ГАЛАКТИК

5.4.Відстані за цефеїдами

Індикатор відстані за цефеїдами ґрунтується на тісній кореляції між періодом змінності та абсолютною світністю цефеїди. На сьогодні метод цефеїд вважається найточнішим, не зважаючи на багато ускладнень, які виникли за столітню історію його застосування. Нагадаємо, що саме використання Габблом методу цефеїд остаточно довело позагалактичну природу спіральних туманностей. Якщо на початку XX ст. калібрування залежності період—світність для цефеїд на базі спостережень було проблематичним, то нині цю залежність вивчено дуже добре, й інші індикатори відстаней, наприклад залежність Таллі—Фішера, калібрують за цефеїдами. Тому часто ці методи називають вторинними, а метод за цефеїдами — первинним. Сенс емпіричної кореляції між періодом та світністю добре вивчений та пояснюється теоретично. Можна сказати, що сучасна шкала відстаней у космології побудована на базі залежності період—світність (або період—світність—колір) для цефеїд. Основний недолік методу цефеїд — те, що іноді у певній галактиці для надійного визначення відстані не вистачає їх кількості.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити