Позагалактична астрономія - Юрій Кудря 2016

РОЗДІЛ 5

ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНЕЙ ДО ГАЛАКТИК

5.4.Відстані за цефеїдами

5.4.5. Ключовий проект на Космічному телескопі Габбла

Ключовий проект з визначення сталої Габбла (Hubble Constant Key Project) за спостереженнями цефеїд за допомогою Космічного телескопа Габбла був анонсований у 1984 році ново- сформованим Науковим інститутом Космічного телескопа Габбла. Ініціаторами проекту були відомі вчені, які переймалися проблемою шкали космічних відстаней (М. Ааронсон, Д. Моулд, В. Фрід- ман, Б. Медоур, Дж. Хухра та інші). Завдання цього проекту:

а) визначити сталу Габбла з точністю 10 % та вищою;

б) встановити локальну шкалу відстаней (відстані вимірювали за цефеїдами до галактик у межах 25 Мпк);

в) калібрувати за цефеїдами інші індикатори відстані.

За проектом проводили пошук цефеїд та вимірювання відстаней до 18 галактик. Крім того, були використані результати літературних джерел ще для 13 галактик. Для кожної галактики спостереження проводили у візуальній V-смузі (5550 А) та у близькій інфрачервоній I-смузі (8140 А) із застосуванням WFPC2 (Wide Field and Planetary Camera 2). У рамках Ключового проекту використовували залежності типу (5.16)—(5.18) з урахуванням металічності.

Просторове розділення та чутливість Космічного телескопа Габбла були достатніми для детектування цефеїд У галактиках на відстанях до 25 Мпк, що в 10—20 разів перевищують відстані, які можна знайти за спостереженнями наземними телескопами. Крім того, дані, отримані за Ключовим проектом, дали змогу відкалібрувати з використанням цефеїд велику кількість вторинних індикаторів відстані, а саме: за надновими, за флуктуаціями поверхневої яскравості галактик, за функціями світності кулястих скупчень та планетарних туманностей, за верхівкою рукава червоних гігантів, за фундаментальною площиною, за залежністю Таллі-Фішера (див. рис. 5.1). Зокрема, були відкалібровані ті індикатори, які давали змогу масово визначати відстані до віддаленіших галактик. Унаслідок поліпшеного калібрування за цефеїдами вторинних індикаторів стало можливим поліпшити збіг відстаней, визначених за ними, та звести невизначеність сталої Габбла приблизно до 10 %.

Робота за проектом закінчилася у 2000 році. За результатами Ключового проекту стала Габбла Н0 становить 72 ± 8 (км/с)/Мпк (Моулд Д. та ін., 2000; Фрідман В. та ін., 2001).


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити