Позагалактична астрономія - Юрій Кудря 2016

РОЗДІЛ 5

ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНЕЙ ДО ГАЛАКТИК

5.9.Лінійні розміри структур у галактиках

5.9.1.Діаметри галактик

Використовувати кутові розміри галактик для визначення відстаней до них першим запропонував Лундмарк, спробував Габбл, а широко застосував В. де Сіттер (1930). Цілком зрозуміло, що в середньому чим галактики є віддаленішими, тим їхній інтегральний блиск слабший і кутові розміри менші. Приписуючи галактиці певні лінійні розміри, можна знайти відстань до неї. Але лінійні розміри варіюють на декілька порядків. Тому оцінка відстані за лінійними розмірами можлива лише як дуже наближена та після детальної морфологічної диференціації. Щоб охарактеризувати точність визначення відстані за кутовим діаметром, наведемо табл. 5.1, в якій подано середні значення та дисперсію лінійного діаметра для спіральних галактик, що спостерігаються з ребра (каталог RFGC).

В останньому стовпчику таблиці наведені діапазони значень лінійних діаметрів, що відповідають граничним відхиленням lgD від середнього на рівні 1-сигма. Відповідним чином варіюють і визначені за ними відстані. Як бачимо, невизначеність відстаней визначається множником, який становить ~2,5.

Таблиця 5.1. Середні значення та середньоквадратичні відхилення від середнього логарифмів лінійних діаметрів, а також середні лінійні діаметри та діапазон їхніх значень, залежно від морфологічного типу для галактик каталогу RFGC (див. розд. 4)

Тип

Кількість

<lgD>

σ(lgD)

10<lgD>

Діапазон значень лінійного діаметра, кпк

Sb

36

1,389

0,196

24,5

18,1-38,5

Sto

126

1,422

0,206

26,4

16,4-42,4

215

1,364

0,196

23,1

14,7-36,3

Scd

209

1,294

0,190

19,7

12,7-30,5

Sd

167

1,249

0,187

17,7

11,5-27,3

Sdm

66

1,138

0,220

13,7

8,3-22,8

Для еліптичних галактик діапазон значень лінійних діаметрів ще більший: від значень порядку мегапарсека для cD-галактик до сотень парсек для карликових систем. Тому визначення відстані за лінійним розміром галактик, якщо і можливе, то потребує детальної морфологічної диференціації.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити