КУРС ЗАГАЛЬНОЇ АСТРОНОМІЇ - С. М. АНДРІЄВСЬКИЙ 2007

Частина VI

ФІЗИКА ЗІР І ТУМАННОСТЕЙ

Розділ 16

ПУЛЬСУЮЧІ ЗМІННІ ЗОРІ

16.3. Інші типи пульсуючих змінних

Змінні типу α Лебедя — нерадіально пульсуючі надгіганти спектральних класів В — А, в яких зміна блиску відбувається у проміжках від декількох діб до десятків діб і за амплітудою не перевищує 0,2m. Зміна блиску має нерегулярний характер. У такому разі говорять не про період зміни блиску, а про характерне значення тривалості пульсаційного циклу.

Серед зір спектральних класів 08 — В6, які на діаграмі спектр — світність розташовані на головній послідовності, а також у зоні дещо вище від неї, виділяють групу пульсуючих змінних типу β Великого Пса (або β Цефея). Амплітуди зміни блиску цих зір не перевищують 0,3m, а характерний масштаб у часі цих змін — від 2 до 15 год.

Холодніші від зір β Великого Пса, але також як і останні, розташовані поблизу головної послідовності, пульсуючі зорі типу δ Щита мають діапазон спектральних класів A2 — F5. Амплітуда зміни блиску цих зір не перевищує 0,8m, а періоди є в межах від декількох десятків хвилин до приблизно 5 годин. Криві зміни блиску з часом змінюють свою форму, а це означає, що у цих зір одночасно збуджуються коливання з декількома різними періодами, і спостережувана зміна блиску є результатом інтерференції таких коливань.

До такого ж діапазону спектральних класів, як і зорі типу δ Щита, належать змінні типу SX Фенікса. Вони є пульсуючими субкарликами, періоди яких 1-2 години, амплітуда ж може досягати 0,7m.

З боку довгих періодів з цефеїдами стикуються змінні зорі типу RV Тельця і напівправильні змінні. У максимумі блиску зорі типу RVТельця (надгіганти) мають спектральні класи F— G; загальна амплітуда зміни їх блиску може досягати 3—4m, а періоди мають значення від 30 до 150 діб. Напівправильні змінні (гіганти спектральних класів K, M, C, S) показують як досить добре визначену періодичність зміни блиску (тип SRa), так і відсутність періодичності (тип SRb). Тут можна говорити лише про характерний час змінності. Для зір цього типу він становить від 20 діб до 2300 діб при амплітуді менше 2,5m, але упродовж деяких інтервалів часу блиск може бути навіть незмінним. У групі напівправильних змінних виділяють також гіганти спектральних класів F-K-M (тип SRd і SRc), які мають амплітуди зміни блиску від 0,1m до 4m і періоди від 30 до декількох тисяч діб.

Змінні типу Міри Кита мають періоди зміни блиску від 80 до 1000 діб при амплітуді цих змін від 2,5m до 5—10m. Це — червоні надгіганти. Хоча загальна картина змінності цих зір є однаковою, однак форми кривих блиску, амплітуди і проміжки часу між двома послідовними максимумами від циклу до циклу неоднакові. Наприклад, типовий представник цієї групи зоря R Гідри в наш час з періодом 386 діб змінює свій блиск від 3m до 11m. Двісті ж років тому цей період досягав 500 діб. Блиск самої зорі Міри (з латинської — «дивна») Кита в середньому протягом кожних 332 доби змінюється від 2m до 10,1m.

Серед пульсуючих зір найкоротші періоди мають так звані змінні типу ZZ Кита. Це — пульсуючі білі карлики, які змінюють свій блиск з періодом від 30 секунд до 25 хвилин і амплітудою від 0,001m до 0,2m.

Аналіз параметрів згаданих вище пульсуючих змінних зір дає змогу зробити висновок, що період пульсації зорі є тим більший, чим менша середня густина зорі. Очевидно, зоря стає змінною лише на певному етапі своєї еволюції, на якому її температура, радіус і середня густина набувають таких значень, при яких стаціонарний стан стає неможливим.

image92

Рис. 16.5. Положення основних типів пульсуючих змінних зір на діаграмі спектр — абсолютна зоряна величина; разом із спектральними класами вказана також шкала ефективної температури

Положенняосновних типів пульсуючих зір на діаграмі спектр — абсолютна зоряна величина відображено на рис. 16.5.

Слід зауважити, що наше Сонце теж можна вважати пульсуючою зорею. Наявність пульсацій дуже малої амплітуди з періодами від 5 хвилин до приблизно трьох годин була встановлена за допомогою спектральних спостережень, завдяки використанню ефекту Доплера.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити