КУРС ЗАГАЛЬНОЇ АСТРОНОМІЇ - С. М. АНДРІЄВСЬКИЙ 2007

Частина VI

ФІЗИКА ЗІР І ТУМАННОСТЕЙ

Розділ 17

ЕРУПТИВНІ ЗМІННІ ЗОРІ

17.1. Карлики пізніх класів

Серед розмаїття змінних зір є такі, прояви нестаціонарності яких пов'язані з вибуховою активністю, яка відбувається в їх атмосферах, хромосферах або коронах. Вивчення цих зір і всієї сукупності процесів, пов'язаних з ними, дає змогу глибше осмислити фізику явищ масштабного енерговиділення. Серед еруптивних змінних найкраще вивченими є зорі типу Т Тельця й UV Кита.

Зорі типу Т Тельця належать до неправильних змінних. Зміни їхнього блиску нерегулярні, бувають з найрізноманітнішою швидкістю, причому блиск може зростати на 3m. На діаграмі спектр — світність вони розташовані на 1—2m вище від зір головної послідовності того ж спектрального класу F — M уздовж широкої смуги. У спектрах цих зір є емісійні лінії, подібні до тих, які належать спектру сонячної хромосфери, а в ультрафіолетовому діапазоні присутнє випромінювання нетеплової природи. Зміщення спектральних ліній поглинання у червоний бік, а емісійних — у фіолетовоий свідчить про бурхливі динамічні процеси, що відбуваються в атмосферах цих зір, зокрема про рухи великих газових мас. Картина така, наче гарячі потоки речовини викидаються назовні, тоді як холодні падають донизу. Тонкі фотометричні і спектральні дослідження вказують на те, що на поверхнях цих зір, як і на Сонці, є плями, але набагато більших розмірів. Уважають, що ці зорі є молодими і ще перебувають у стадії гравітаційного стиску (іншими словами, вони ще не досягли головної послідовності). Одна з їхніх особливостей полягає в тому, що практично всі вони зустрічаються в зоряних групах — Т-асоціаціях, занурені в густі газово-пилові туманності — зони інтенсивного зореутворення.

За характером еруптивної активності зорі Т Тельця поєднуються зі змінними типу RWВізничого і Т Оріона. Але якщо зорі RWВізничого, як і представники групи Т Тельця, належать до спектрального інтервалу F — M, то змінні Т Оріона — це гарячі зорі спектрального класу B.

Зорі типу UV Кита — це карлики спектральних класів К і М. В них трапляються короткочасні спалахи з амплітудою від декількох десятих зоряної величини до 6m (рис. 17.1). Максимум блиску зорі досягається за декілька секунд, а його спадання триває декілька годин.

Рис. 17.1. Крива зміни блиску у спалаху зорі UV Кита

У околицях Сонця виявлено близько 100 таких зір, усі вони слабкіші 10m, майже всі — компоненти подвійних систем, тому й відомі їхні маси — від 0,06М0 до 0,60М0, а в найближчих зоряних скупченнях їх відомо майже 1000. Якщо прийняти, що концентрація зір цього типу однакова в масштабах усієї Галактики, то таких змінних у ній мало б бути від 60 до 90% від загальної кількості зір. Тоді можна стверджувати, що така проява активності, як спалахи — найпоширеніша форма зоряної змінності.

Аналіз зареєстрованих сонячних спалахів показав, що найбільша енергія, яка при цьому вивільняється за декілька хвилин, близька до 1025 Дж (середня потужність випромінювання при цьому становить 1022 Вт). У деяких спалахуючих зір типу UV Кита ці числа на кілька порядків вищі. Тут, наприклад, в потужному спалаху зорі вивільняється енергія 1029 Дж. Таким чином, як сонячна, так і зоряна активність повинні мати свої внутрішні причини. Як знаємо (див. підрозділ 11.5), сонячні спалахи пов'язані з локальною перебудовою структури магнітного поля, унаслідок чого розвивається плазмова нестійкість, формуються потоки швидких заряджених частинок і виділяється теплова енергія. У кінцевому підсумку енергія спалаху черпається з енергії магнітних полів.

Уже згадувалося (див. підрозділ 11.4), що високу температуру сонячної хромосфери і корони пояснюють наявністю конвективної зони у підфотосферних шарах Сонця і хвильовими рухами, що завдяки їй там виникають. Інтенсивне висвічування енергії в окремих спектральних лініях, що свідчить про існування хромосфер, виявили і в червоних карликів. Радіовипромінювання ж, зареєстроване під час спалахів, вказує і на наявність у них протяжних корон. За змінністю хромосферної емісії визначено довгострокову циклічність активності цих зір: для багатьох з них вона є в межах від 7 до 11 років, хоча бувають і довші цикли, наприклад, для зорі BD+26°730 цикл триває близько 60 років.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити