КУРС ЗАГАЛЬНОЇ АСТРОНОМІЇ - С. М. АНДРІЄВСЬКИЙ 2007

Частина VII

ОСНОВИ ГАЛАКТИЧНОЇ І ПОЗАГАЛАКТИЧНОЇ АСТРОНОМІЇ

Розділ 20

ПОЗАГАЛАКТИЧНА АСТРОНОМІЯ

20.5. Ядра галактик і їхня активність

Центральні зони галактик названо ядрами. Однак, їхні розміри дуже малі, тож ядра навіть сусідніх галактик (крім туманності Андромеди) розділити на окремі зорі не вдалося і вивчати їх важко. Оптичний спектр вказує на близькість зоряного складу ядра галактики до зір сферичної підсистеми нашої Галактики. У спектрах ядер галактик поряд з лініями поглинання, типовими для зір, спостерігаються емісійні лінії випромінювання гарячого газу.

Найцікавішу інформацію отримали зі спостережень активних галактик, в ядрах яких відбуваються певні потужні процеси. Типові ознаки цієї активності такі: випромінювання ядра є нетепловим, а його розподіл за частотою описується залежністю Ι(ν) ~ ν (α >0); надлишок випромінювання в ультрафіолетовому діапазоні спектра; наявність у спектрах центральних частин галактик широких емісійних ліній, що відповідають високим ступеням збудження випромінюючих атомів і свідчать про невпорядковані рухи речовини зі швидкостями від 500 км/с до 5000 км/с; наявність в ядрах компактних змінних радіоджерел, які часто мають подвійну структуру; викиди з ядер у формі потоків чи джгутів газу та релятивістських частинок, повна маса яких сягає іноді 106—107 М0, а кінетична енергія 1049 Дж. Тривалість активності ядра близько 106 років.

У деяких випадках помічено просторово відокремлені викиди з активних галактик, що свідчить про повторюваність явища через приблизно 108 років.

Активність можуть проявляти і спіральні, і еліптичні галактики. До перших належать галактики Сейферта, названі так за іменем американського астронома Карла Сейферта, який 'їх виявив у 1943 році. Основна ознака цих об'єктів — сильні і широкі емісійні лінії в їх спектрах. Для галактик Сейферта притаманне підвищене випромінювання в інфрачервоній ділянці спектра, а також змінне з часом рентгенівське випромінювання. Приблизно 80% спіральних галактик типів Sa, Sb мають активні ядра, які нагадують ядра сейфертівських галактик. Частка спіральних галактик типу Sc, а також еліптичних галактик з активними ядрами дещо менша.

Діаметри активних ядер цих галактик іноді не перевищують 10 пк, розміри ж інтенсивно випромінюючих зон ще менші.

Серед гігантських еліптичних галактик своєю активністю виділяється об'єкт М 87 — галактика типу Е0 із сузір'я Діви. В околицях її ядра спостерігається яскравий викид, що складається з декількох згущень. Маса речовини у викиді 107 М0, швидкість газу 3000 км/с, енергія викиду 1050 Дж. У протилежний бік тягнеться менш помітний контрвикид. Галактика М 87 є потужним джерелом радіовипромінювання.

До активних належать також галактики Маркаряна (їх відомо близько 600). Вперше їх виділив вірменський астроном Б. Є. Маркарян. Типовою відзнакою галактик Маркаряна є сильний ультрафіолетовий надлишок випромінювання. Вважають, що їхній аномально голубий колір зумовлений бурхливими процесами зоретворення. Приблизно 10% галактик Маркаряна мають усі ознаки сейфертівських галактик.

Виділяють також об'єкти типу BL Ящірки, які одержали свою назву завдяки зореподібному джерелу випромінювання з довгопериодичною складовою зміни блиску близько місяця. Змінність блиску BL Ящірки відкрито у 1929 році, і, як тоді помилково вважалося, це мав би бути раніше невідомий тип змінної зорі. Було, однак, з'ясовано згодом, що BL Ящірки насправді є еліптичною галактикою з активним ядром, причому незвичайною особливістю спектра тут була відсутність як емісійних ліній, так і ліній поглинання. Більш узагальнена назва типу активних ядер галактик, до якого належать і об'єкти типу BL Ящірки, — блазар.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити