КУРС ЗАГАЛЬНОЇ АСТРОНОМІЇ - С. М. АНДРІЄВСЬКИЙ 2007

Частина II

КІНЕМАТИКА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

Розділ 5

РУХ МІСЯЦЯ. ЗАТЕМНЕННЯ

5.2. Орбіта Місяця. Драконічний місяць

Фіксуючи положення центра диска Місяця відносно зір і наносячи їх на карту, можна виявити, що в своєму русі Місяць то перетинає екліптику і, наближаючись до північного полюса світу, відхиляється від неї на 5°9', то на стільки ж опускається під неї, ближче до південного полюса світу. Це значить, що орбіта Місяця нахилена до площини екліптики під кутом і = 5°9', що майже дорівнює 10 видимим кутовим діаметрам Місяця.

Точки перетину місячного орбітального шляху з екліптикою називаються вузлами місячної орбіти. У висхідному вузлі (його позначають ) Місяць переходить на північ від екліптики, а через низхідний () — на південь від неї. Лінія, що з'єднує вузли, називається лінією вузлів.

Рух Місяця навколо Землі є надзвичайно складним. Причина — притягання з боку Землі, форма якої не є сферичною, а також притягання з боку Сонця. Такий збурений рух описують рівняннями, в яких налічується близько 1500 доданків, а ефемериди — положення Місяця на декілька днів чи місяців наперед — обчислюють з точністю до 15-го знака після коми. Проте можна говорити про середні елементи місячної орбіти, а також можна вказати межі зміни цих елементів.

Наприклад, велика піввісь місячної орбіти а = 384 400 км (або 60,27 екваторіальних радіусів Землі), ексцентриситет e = 0,0549 = 1/18. Найближча точка місячної орбіти до Землі називається перигеєм, найдальша — апогеєм. Для незбуреної місячної орбіти відповідно їхні відстані до Землі Q = 363 300 км (56,961 R) і q = 405 500 км (68,573 R). За рахунок збурень велика піввісь змінюється від 381 540 до 386 960 км, ексцентриситет — від 0,0435 до 0,0715, нахил орбіти до площини екліптики — від 4°59' до 5°19'. Тому й видимий кутовий діаметр Місяця змінюється від 33'32" у перигеї до 29'20" у апогеї. Найближча відстань до Місяця становить 356 420, найдальша — 406 660 км.

Проміжок часу між двома послідовними проходженнями Місяця через один і той же вузол його орбіти називається драконічним місяцем. Його тривалість S = 27,2122 доби.

Причина того, що драконічний місяць коротший від сидеричного, стає зрозумілою, якщо спостерігати декілька проходжень Місяця через той самий вузол. Як виявляється, вузли місячної орбіти зміщуються в бік заходу, тобто назустріч рухові Місяця, приблизно на 1,5° за сидеричний місяць, або на 19,3° за рік. Інакше кажучи, лінія вузлів здійснює повний оберт за 18,61 року = 18 років 7 міс = 6798 діб. А це значить, що з таким періодом повертається відносно зір сама площина місячної орбіти.

Не залишається незмінним і положення еліпса місячної орбіти в її площині. Місячна орбіта повертається у своїй площині в прямому напрямі на 41° за рік, здійснюючи повний оберт за 8 років 10 місяців.

Безперервне зміщення лінії вузлів з кожним роком істотно змінює умови видимості Місяця. Наприклад, якщо висхідний вузол співпадає з точкою весняного рівнодення , а низхідний — з точкою осіннього рівнодення то протягом сидеричного місяця схилення Місяця змінюється в межах δ = ±(ε + і) = ±(23°26' + 5°09') = ±28°35'. Таке співпадання траплялося, наприклад, в моменти 1950,6, 1969,2 і 1987,8 рр. У межах двох-трьох років біля вказаних моментів весною Місяць у першій чверті перебував у верхній кульмінації на кутовій висоті над горизонтом hвк = (90° — φ) + δ, що для φ = 50° дає hвк = 68,5°, а у третій чверті — на кутовій висоті усього 11,5°. Восени картина змінюється: увечері Місяць дуже низько над горизонтом, уранці — високо. Якщо ж із точкою весняного рівнодення співпадає низхідний вузол (це було в моменти 1978,5 і 1997,1 рр.), схилення Місяця змінюється в межах δ = ±(ε — і) і найбільша висота Місяця весною при φ = 50° становила усього 58,5°


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити