КУРС ЗАГАЛЬНОЇ АСТРОНОМІЇ - С. М. АНДРІЄВСЬКИЙ 2007

Частина I

ОСНОВИ СФЕРИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ АСТРОНОМІЇ

Розповідають, що на дверях Академії Платона було написано: «Хай не входить ніхто, хто не знає геометрії». Давньогрецькі вчені одними з основних для себе вважали питання про місце Землі у Всесвіті та особливості руху «блукаючих світил» — планет — на небі, а в цілому — з'ясування найголовніших елементів світобудови. Світ тоді уявляли сферично симетричним, тому особливу увагу приділяли геометрії на сфері, яка вже в V ст. до н. е. розвинулася як допоміжна астрономічна дисципліна.

Однією з найвідоміших праць про сферичну геометрію був трактат Автоліка з Пітани «Про сферу, яка обертається» (бл. 310 р. до н. е.). Зв'язок сферики з практичною астрономією чіткіше висвітлено у «Феноменах» Евкліда, який був сучасником Автоліка. Велику роль в історії науки зіграла «Сферика» Менелая, який працював в Александрії у І ст. н. е. Сферичній тригонометрії присвячено 13-й розділ першої книги «Альмагеста» Птолемея. Потреба у вимірюванні кутових відстаней між світилами на небі, у визначенні систем небесних координат зіграла значну роль у розвитку сферичної тригонометрії. Першою після винайдення книгодрукування (1452 р.) опублікованою книгою була Біблія. Але мало хто знає, що другою став «Трактат про сферу світу», написаний ще у 1256 р. англійцем Джоном Холівудом-Сакробоско. І це є знаменним: жодна інша наука не втамовує допитливості людини так, як це робить астрономія.

А щоб усвідомити, якими значними були труднощі давніх учених, доцільно пригадати, що поняття синуса сформулювали в часи Гіппарха (ІІ ст. до н. е.), тоді як тангенса — лише в Х ст.; що поняття десяткового дробу існує лише з 1585р., а таблиці логарифмів з'явилися після 1614 р.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити