КУРС ЗАГАЛЬНОЇ АСТРОНОМІЇ - С. М. АНДРІЄВСЬКИЙ 2007

Частина V

ФІЗИЧНА ПРИРОДА ТІЛ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

Розділ 11

СОНЦЕ

11.6. Циклічність сонячної активності

Головним проявом сонячної активності є наявність на його поверхні плям. Статистичний аналіз їх кількості від року до року дає змогу скласти певні уявлення щодо існування окремих циклів сонячної активності. За міру плямотворної діяльності Сонця прийнято число Вольфа:

image23

де g — кількість груп плям; f = Σf — загальна кількість усіх плям, які є в цей момент на диску Сонця; f — кількість їх у конкретній i-й групі.

Наприклад, якщо на сонячному диску немає жодної плями, то W = 0. Коли ж на диску є одна пряма, то W = 11, бо її враховують двічі: перший раз як окрему пляму, другий — як групу. Такі обчислення проводять на кожен день, після чого, усереднюючи, знаходять середньомісячне і середнє за рік число Вольфа. Після цього можна зіставити його зміну від року до року.

Систематичні обчислення чисел Вольфа були започатковані у 1749 р. у обсерваторії м. Цюріх. Як видно (рис. 11.11), з того часу кількість плям на Сонці змінюється в середньому з періодом 11,1 року. Однак, проміжки між двома максимумами можуть коливатися в межах від 7,5 до 16 років. Тому передбачити настання конкретного максимуму нелегко.

image22

Рис. 11.11. Зміна чисел Вольфа за останні два з половиною століття

Для зручності при характеристиках того чи іншого циклу введено їхню умовну нумерацію. Першим названо той цикл, який розпочався у 1755 р. У 1997 р. закінчився 22-й і розпочався 23-й цикл.

У кожному 11-річному циклі головні плями у всіх груп мають магнітне поле однієї полярності, а наступні за ними — протилежної. А ще через 11 років картина полярності магнітного поля змінюється на протилежну. Тому часто говорять не про 11-річний, а 22-річний цикл Хейла.

Зіставлення числа Вольфа у різних максимумах сонячної активності вказує на існування вікового циклу — певної повторюваності найбільших максимумів через 100 років. Проаналізовано записи у хроніках за останні 2000 років як щодо спостережень полярних сяйв, так і плям, побачених неозброєним оком. З цього аналізу випливає, що віковий цикл триває 80— 90 років. Підозрюють, що є і тисячолітній цикл сонячної активності з періодом близько 1800 років.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити