КУРС ЗАГАЛЬНОЇ АСТРОНОМІЇ - С. М. АНДРІЄВСЬКИЙ 2007

Частина V

ФІЗИЧНА ПРИРОДА ТІЛ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

Розділ 13

МАЛІ ПЛАНЕТИ, КОМЕТИ, МЕТЕОРИ І МЕТЕОРИТИ

13.3. Метеори і метеорні потоки

Метеором називається світлове явище, яке виникає на висоті від 130 до 80 км при влітанні в земну атмосферу частинки — метеорного тіла — з міжпланетного простору. Швидкості руху метеорних тіл відносно Землі можуть бути різні — від 11 до 70 км/с. Вони залежать від того, доганяє метеорне тіло Землю під час її руху навколо Сонця, чи рухається їй назустріч.

У цілому за добу з усієї поверхні Землі можна зареєструвати близько 28 000 яскравих метеорів, видима зоряна величина яких ≤ —3m. Маса метеорної частинки, що спричиняє таке явище, є меншою від 5 г. Метеорів, які мають зоряну величину m + 1 , у середньому в 2,5 рази більше, ніж метеорів m-ї величини, у стільки ж разів менша їхня маса. Загалом за добу спалахує приблизно 100 млн. метеорів, яскравіших за 5m. Ще більше телескопічних метеорів, невидимих неозброєним оком.

Крім поодиноких спорадичних метеорів час від часу спостерігають метеорні потоки або зоряні дощі. І якщо за одну годину звичайно спостерігач реєструє 5—15 метеорів, то під час метеорного дощу — від сотень до тисяч. Завдяки перспективі здається, що метеори одного потоку «вилітають» із певної ділянки неба. Тому потоки носять назву відповідних сузір'їв — Персеїди «із» Персея, Леоніди «із» Лева тощо. Якщо слід кожного метеора з метеорного потоку продовжити назад, то вони перетнуться в одній точці, що називається радіантом метеорного потоку.

В останні десятиліття були значно розвинуті методи реєстрації метеорів за допомогою радіолокації метеорного сліду, який складається з іонізованої плазми.

Джерелом метеорних частинок є, в основному, комети. Зв'язок метеорних потоків з ними визначений не менше ніж у десяти випадках. Типовим прикладом є рясні метеорні дощі, які спостерігали в 1832, 1833, 1866, 1872, 1885, 1892, 1899 роках. їх причиною було проходження Землі через рій метеорних частинок, що рухалися по орбіті комети Темпеля-Туттля (перші три випадки) і комети Бієли (останні чотири з перелічених). Комету Бієли відкрито в 1826 р. У той час вона мала період обертання навколо Сонця 6,8 року, а її орбіта проходила близько до орбіти Землі. У 1845 р. на очах у багатьох спостерігачів комета Бієли розвалилася на дві частини, а після 1852 р. взагалі не спостерігалася. Очевидно, після випаровування льодів, що цементували ядро комети, воно розпалося на дрібні частинки, які при зіткненні з Землею й стали згодом причиною появи метеорних дощів.

Кількість відомих радіантів метеорних потоків досягає 1000, з них близько 60 таких, що їх спостерігали неодноразово. Оскільки ж сузір'їв на небі є всього 88, то в назвах метеорних потоків звичайно вказують зорю, поблизу якої знаходиться радіант того чи іншого потоку. Наприклад, α-Віргініди — потік, радіант якого розташований біля зорі α Діви. Інформацію про дату активності метеорного потоку регулярно публікують в «Астрономічному календарі».

Дуже яскраві метеори з m < —4m називаються болідами (від гр. βολιδος — метальний спис). їх рух в атмосфері супроводжується оптичними і звуковими ефектами, а їхні сліди видно іноді до 20 хв. Особливо яскраві боліди можна побачити і вдень.

Оскільки Земля рухається по орбіті вперед тим боком, де на ній ранок, то саме вранці і можна зареєструвати найбільшу кількість метеорів. їх підрахунок потрібний для з'ясування щільності речовини у міжпланетному середовищі. Тому доцільно проводити такі спостереження групами по 4 — 5 чоловік, користуючись спеціальними рамками, що обмежують поле зору кожного спостерігача. Детальні інструкції для цієї роботи публікуються в багатьох навчальних посібниках. Тут обмежимося зауваженням, що передовсім треба оцінити видиму зоряну величину метеора, порівнюючи його з зорями із сусідніх ділянок неба. Потім, користуючись п'ятибальною шкалою, визначають його кутову швидкість: дуже швидкий (5), досить швидкий (4), середній (3), повільний (2), дуже повільний (1). Природно, що при цьому необхідно зафіксувати на карті зоряного неба точки появи метеора і його зникнення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити