Біологія

ЗРАЗКИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ З БІОЛОГІЇ


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1.

1. Назвіть рівні організації живої матерії та охарактеризуйте їх.

2. Що таке плід? Які типи плодів рослин вам відомі?

3. Методи генетичних досліджень.

4. Будова нирок людини. Як відбувається утворення сечі у нирках?

5. Ряд Комахоїдні: характеристика, представники.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2.

1. Цитоплазматичні основи та статистичний характер законів спадковості, встановлених Г. Менделем.

2. Дайте загальну характеристику зелених водоростей.

3. Фактори еволюції за Ч. Дарвіном. Дайте їх визначення.

4. Будова головного мозку людини та функції його відділів.

5. Які пристосування до польоту існують у комах і птахів?

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № З.

1. Структура популяцій організмів. Коливання чисельності популяцій.

2. Основні етапи ембріонального розвитку тварин.

3. Як формуються насіння та плоди?

4. Умови виникнення умовного рефлексу та фізіологічний механізм цього процесу.

5. З чим пов’язане виникнення теплокровності у тварин?

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4.

1. Типи взаємодії генів.

2. Біогеоценози. Їх структура, характеристики та властивості.

3. Дайте визначення поняття «аналізатор». Які аналізатори притаманні людині?

4. Чим відрізняються клітини одноклітинних організмів від клітин багатоклітинних?

5. Охарактеризуйте червоні та бурі водорості.

6. ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5.

1. Хромосомна теорія спадковості та її значення для розвитку біології.

2. Основні напрямки еволюційного процесу та шляхи їх реалізації.

3. Основні стадії процесу зсідання крові у людини.

4. Назвіть основні етапи ускладнення кровоносної системи хордових.

5. Дайте загальну характеристику мохів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити