Біологія

ЗАВДАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

1. РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОЇ МАТЕРІЇ

1.1. Що таке рівень організації живої матерії?

Це функціональне місце біологічної системи певного ступеня складності в загальній системі живої матерії.

1.2. Назвіть рівні організації живої матерії.

Молекулярний, клітинний, організмовий, популяційно-видовий, біогеоценотичний, біосферний.

1.3. Що таке молекулярний рівень організації живої матерії?

Молекулярний рівень — це специфічні для живих організмів класи органічних сполук (білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти тощо), їх взаємодія між собою і з неорганічними компонентами, роль в обміні речовин та енергії в організмі, зберіганні й передачі спадкової інформації.

1.4. Що таке клітинний рівень організації живої матерії?

Клітинний рівень визначає будову і властивості більшості живих організмів (крім вірусів), оскільки клітина є головною морфо функціональною одиницею їх організації. Внаслідок диференціації клітин у багатоклітинних організмів формуються тканини і органи.

1.5. Що таке організмовий рівень організації живої матерії?

Організмовий рівень визначається тим, що будь-який вид живих істот складається з окремих особин, відносно незалежних одна від одної, але здатних обмінюватись спадковою інформацією. Такий обмін спадковою інформацією забезпечує цілісність виду.

1.6. Що таке популяційно-видовий рівень організації живої матерії?

Популяційно-видовий рівень визначається взаємовідносинами організмів одного виду між собою всередині популяцій. Ці взаємовідносини мають свою специфіку і їх наслідки проявляються в тому, що популяція є структурно-функціональною одиницею виду і еволюції.


1.7. Що таке біогеоценотичний рівень організації живої матерії?

Біогеоценотичний рівень проявляється в тому, що в певній ділянці біосфери з подібними фізико-кліматичними умовами існує угруповання популяцій різних видів, пов’язаних між собою ланцюгами живлення та іншими типами взаємозв’язків (біогеоценози).

1.8. Що таке біосферний рівень організації живої матерії?

Біосфера — це частина оболонок планети (літо-,гідро-та атмосфери), населена живими організмами. Вона є єдиною глобальною екосистемою і має свої закономірності структури і функціонування, які відрізняють її від інших рівнів організації живого.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити