Біологія

ЗАВДАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

2. СТРУКТУРА БІОЛОГІЧНИХ НАУК

2.1. Назвіть основні біологічні науки.

Основні біологічні науки: молекулярна біологія, біохімія, біофізика, цитологія, гістологія, анатомія, фізіологія, ембріологія, біологія індивідуального розвитку, генетика, зоологія, ботаніка, мікробіологія, вірусологія, екологія, етологія, систематика, еволюційне вчення, філогенія, палеонтологія.

2.2. Об’єктом яких наук є молекулярний рівень організації живого?

Молекулярна біологія вивчає будову, функції і взаємодію молекул і їх сполук, з яких складаються живі клітини. Хімічний склад та біохімічні процеси в клітині вивчає біохімія; фізичні явища, характерні для біологічних сполук та структур — біофізика; молекули, що є носіями спадкової інформації — молекулярна генетика.

2.3. Що таке генна інженерія?

Генна інженерія — це прикладна галузь молекулярної генетики та біохімії, яка розробляє методи перебудови генотипу шляхом введення або вилучення з клітин генів чи їх груп. Поки що такі дослідження здебільшого проводять на вірусах, прокаріотах та рослинних клітинах.

2.4. Які науки вивчають будову і функції клітини та тканин?

Цитологія вивчає будову та процеси життєдіяльності клітин. Гістологія — наука про будову, функції та походження тваринних тканин; аналогічна наука про рослинні тканини називається анатомією рослин.

2.5. Що таке систематика?

Систематика — наука про різноманітність живих істот, яка на основі даних всіх інших біологічних наук класифікує організми в певні групи відповідно до ступеня їх історичної спорідненості. Вчені-систематики описують нові для науки види організмів та визначають їх положення в системі живої природи.

2.6. Що таке еволюційне вчення, філогенія, палеонтологія?

Еволюційне вчення — це наука про закони історичного розвитку живих істот. Філогенія вивчає історичний розвиток конкретних груп організмів. Палеонтологія — наука про викопні рештки живих істот.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити