ГІДРОБІОЛОГІЯ

1. ТИПОВА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ГІДРОБІОЛОГІЯ»

1.2. Програмний матеріал блоків змістовних модулів

Блок 1. «Гідробіологія як наука»

Тема 1. Предмет та завдання «Гідробіології» як науки

Предмет науки гідробіології. Місце гідробіології серед суміжних дисциплін. Завдання сучасної гідробіології.

Історія виникнення гідробіології як самостійної науки: основні причини, що призвели до виникнення гідробіології як науки, основні етапи розвитку гідробіології, розвиток гідробіології в Україні. Зв'язок гідробіології з іншими науками.

Підрозділи гідробіології: аутекологія, демекологія та синекологія, їх завдання.

Основні методи гідробіологічних досліджень. Їх мета. Практичне значення гідробіологічних досліджень.

Роль гідробіології у вивченні екологічних аспектів раціонального використання гідросфери.

Тема 2. Життєві форми гідробіонтів

Біотопи водойм. Зони водойм у морях та континентальних водоймах. Пелагіаль. Життєві форми пелагіалі. Специфічність пелагіалі, структура і динаміка вод, розподіл гідробіонтів. Бенталь, життєві форми бенталі. Особливості розподілу донних організмів залежно від рельєфу, характеру відкладень дна.

Макрофіти. Екологічні групи макрофітів.

Епі- та гіпонейстон. Адаптації до умов існування.

Планктон. Загальна формула плавучості, адаптації до пасивного плавання. Розмірні групи планктонних організмів. Конвергентні форми тіла. Явище цикломорфозу. Вертикальні і горизонтальні міграції.

Нектон. Конвергентні форми тіла. Адаптації до покращення плавучості. Горизонтальні міграції нектону.

Бентос. Основні екологічні угруповання (обростання, інфауна, онфауна, організми-точильники). Пристосування до життя в бенталі гідробіонтів різних угруповань.

Блок 2. «Екологічні основи життєдіяльності гідробіонтів»

Тема 1. Роль світла в житті гідробіонтів

Світлові умови у водному середовищі. Розподілення рослин у водоймах у зв'язку з умовами освітлення. Особливості зору гідробіонтів. Роль органів зору у пошуку їжі. Практичне значення вивчення особливостей зору гідробіонтів.

Забарвлення водних організмів. Здатність гідробіонтів до активної зміни забарвлення тіла.

Явище біолюмінесценції. Інтенсивність світіння гідробіонтів. Типи світіння морських тварин і рослин. Біологічне та практичне значення світіння.

Тема 2. Газообмін гідробіонтів

Кількість і співвідношення газів, розчинених у воді. Біогенні джерела газів у воді. Явище перенасичення води киснем.

Процеси дихання гідробіонтів. Групи аеробів та їх характеристика. Шляхи, якими здійснюється дихання гідробіонтів. Спеціальні органи дихання.

Ефективність гідробіонтів до газообміну. Адаптації гідробіонтів до газообміну. Аерація дихальних поверхонь.

Явище задухи. Літні та зимові задухи.

Блок 3. « Біологічна продуктивність водних екосистем»

Тема 1. Структура та функціональні особливості гідроекосистем

Поняття водної екосистеми. Відмінності водних угруповань від наземних. Структура гідроекосистем: видова, просторова, розмірна, трофічна. Категорії екологічних пірамід. Міжпопуляційні стосунки в гідроекосистемах, їх характеристика. Трансформація речовини і енергії в гідроекосистемах.

Типи сукцесій. Автотрофна сукцесія. Концепція клімаксу.

Тема 2. Відтворення біологічних ресурсів гідросфери

Біологічна продуктивність водних екосистем. Поняття продуктивності та біологічної продукції. Методи визначення первинної продукції. Основні фактори, що визначають біологічну продуктивність водойм. Методи підвищення біологічної продуктивності водойм.

Відтворення біологічних ресурсів гідросфери. Акліматизація та інтродукція гідробіонтів. Принципи ведення аквакультури. Лімнокультура риб. Ставкове рибництво.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити