МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ

Розділ 1

БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

 

Контрольно-навчальні завдання

 

1. Термін "біологія" вперше введений у науку:

а) Р. Гуком у 1665р.;

б) Ж. Б. Ламарком у 1802р.;

в) Т. Шванном у 1839р.;

г) P. Вірховим у 1858р.;

д) Г. Менделем у 1865р.

 

2. Яка з властивостей суттєво відрізняє живе від неживого?

а) мінливість;

б) дискретність і цілісність;

в) розмноження;

г) хіральна чистота біополімерів;

д) обмін речовин.

 

3. Знайдіть неправильний варіант відповіді:

а) організм - відкрита біологічна система;

б) багатоклітинний організм є сума клітин, "клітинна держава ";

в) організм - це саморегулювальна система;

г) організм - це несаморегулювальна система;

д) організм - це відкрита, самовідтворювальна, самовідновлювальна система.

 

4. Виберіть найбільш вірний варіант відповіді:

а) клітина - елементарна одиниця будови і розвитку організмів;

б) клітина - одиниця, здатна до самовідновлення і розвитку;/p>

в) клітина - елементарна, частково відкрита біологічна система, здатна до самовідновлення, самовідтворення і розвитку;

г) клітина - елементарна біологічна система, здатна до саморегуляції і самовідтворення;

д) клітина - відкрита система, здатна до самовідновлення і саморегуляції.

 

5. Який мікроскоп слід використовувати при дослідженні тонкої структури поверхні клітини:

а) світловий;

б) трансмісійний електронний;

в) фазово-контрастний;

г) скануючий електронний;

д) рентгенівський апарат.

 

6. Які чинники відіграли вирішальну роль для виділення самостійного таксона Homo sapiens у процесі еволюції:

а) антропогенні;

б) соціальні;

в) обмежувальні;

г) біотичні;

д) абіотичні.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити