Медична біологія

Розділ 1

БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

1.3. Онтогенетичний рівень організації життя

1.3.2. Основи генетики людини

Контрольно-навчальні завдання


1. Що таке ген?

а) молекула ДНК;

б) локус хромосоми;

в) ділянка молекули ДНК;

г) мутон;

д) рекон.


2. Які особини мають назву гомозиготних за певною ознакою?

а) здатні утворювати один сорт гамет;

б) здатні утворювати різні сорти гамет;

в) ті, що не утворюють гамет;

г) містять водночас рецесивний і домінантний алелі;

д) ті, що мають альтернативні ознаки.


3. Що таке група зчеплення?

а) домінантний і рецесивний алелі;

б) тільки домінантні гени;

в) тільки рецесивні гени;

г) гени, що кодують альтернативні прояви ознак;

д) всі гени однієї хромосоми.


4. Яке схрещування дає змогу визначити відстань між чавиш у групі зчеплення?

а) моногібридне;

б) дигібридне;

в) аналізуюче;

г) тригібридне;

д) полігібридне.


5. Що є мірою відстані між генами у групі зчеплення?

а) пахінема;

б) відсоток кросоверів серед нащадків;

в) кількість різних сортів гамет;

г) кон 'югацїя хромосом;

д) зчеплене успадкування.


6. Що таке неповне домінування?

а) явище, коли один ген кодує декілька ознак;

б) явище, коли для прояву ознаки потрібна дія двох домінантних генів;

в) вплив на прояв ознаки як домінантного, так і рецесивного алелів;

г) одна з форм взаємодіїнеалельних генів;

д) явище, коли в гетерозиготному стані домінантний алель проявляється сильніше, ніж у гомозиготному.


7. Що таке кодомінування?

а) явище, коли ознака формується спільною дією двох домінантних алелів;

б) взаємодоповнення двох неалельних генів;

в) і відповідність між певними нуклеотидами в молекулі ДНК;

г) відповідність між: матричним ланцюгом ДНК і ланцюгом про-іРНК;

д) явище, коли один ген кодує декілька ознак.


8. Що підвищує експресивність?

а) принцип комплементарності;

б) плейотропний ефект;

в) наддомінування;

г) полімерна дія генів;

д) кросинговер.


9. Як успадковується гемофілія?

а) як зчеплений з У-хромосомою домінантний ген;

б) як аутосомний рецесивний ген;

в) і зчеплений з Х-хромосомоюрецесивний ген;

г) як аутосомний домінантний ген;

д) зчеплений з Х-хромосомою домінантний ген.


10. Що таке мутація?

а) зміна фенотипу у межах норми реакції;

б) незначна модифікація;

в) значна модифікація;

г) раптова зміна матеріалу спадковості;

д) раптова зміна фенотипу.


11. Що таке комбінативна мінливість?

а) утворення нових комбінацій генів у хромосомі;

б) тривалі модифікації;

в) результат спонтанного мутагенезу;

г) результат індукованого мутагенезу;

д) результат хромосомних аберацій.


12. Що таке геномні мутації?

а) зміна структури хромосом;

б) генокопії;

в) порушення нормальної кількості хромосом;

г) фенокопії;

д) зміна структури гена.


13. Які мутації мають назву соматичних?

а) ті, що відбуваються у гаметах;

б) ті, що стосуються аутосом;

в) стосуються гетерохромосом;

г) відбуваються у клітинах тіла;

д) ті, що змінюють структуру хромосом.


14. Які з названих захворювань можуть діагностуватися за допомогою методів ДНК-діагностики:

а) адреногенітальний синдром;

б) синдром Марфана;

в) фенілкетонурія;

г) серпоподібноклітинна анемія;

д) синдром Дауна.


15. Що повинен знати лікар для складання родоводів?

а) тип успадкування ознаки;

б) характер ознаки (спадкова чи неспадкова);

в) символіку;

г) зиготність пробанда;

д) зиготність сибсів.


16. Основним неінвазивним методом пренатальної діагностики є:

а) амніоцентез;

б) амніоскопія;

в) ультразвукове дослідження (УЗД);

г) визначення альфа-фетопротеїну;

д) біопсія ворсинок хоріону.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити