Медична біологія

Розділ 1

БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

1.3. Онтогенетичний рівень організації життя

1.3.3. Біологія індивідуального розвитку

Контрольно-навчальні завдання


1. На яких етапах ембріонального розвитку зародок переживає критичні періоди?

а) 1-й місяць;

б) 3-й місяць;

в) 4-й місяць;

г) 5-й місяць;

д) 6-й місяць.


2. При обстеженні дитини виявлено, що до складу великого пальця кисті входить замість двох три кісточки, що характерно для земноводних та плазунів. Ця аномалія розвитку має назву:

а) брахідактилія;

б) олігодактилія;

в) поліфалангія;

г) полідактилія;

д) синдактилія.


3. У дитини відсутні потові залози (ангідрія). Ця вада - наслідок порушенйя закладки в ембріогенезі:

а) ектодерми;

б) ентодерми;

в) склеротому;

г) дерматому;

д) спланхнотому.


4. Патологоанатом виявив у викидня незамкнений спинний мозок. Ця патологія онтофілогенетично обумовлена і має назву:

а) прозенцефалія;

б) агірія;

в) грижа спинного мозку;

г) олігогірія;

д) аненцефалія.


5. У новонародженої дитини впродовж першої доби лікар помітив відсутність акта дефекації. Про яку ваду розвитку ймовірно свідчить цей факт?

а) дивертикул стравоходу;

б) дивертикул прямої кишки;

в) атрезія заднього проходу;

г) атрезія стравоходу;

д) заяча губа.


6. У період внутрішньоутробного розвитку в судинній системі плоду функціонує артеріальна (боталова) протока, яка після народження перетворюється в ligamentum arteriosum. Які анатомічні утворення з'єднує ця протока?

а) легеневий стовбур і аорту;

б) легеневий стовбур і верхню порожнисту вену;

в) аорту і верхню порожнисту вену;

г) праве і ліве передсердя;

д) аорту і нижню порожнисту вену.


7. При обстеженні дитини тижневого віку встановлено дефект міжшлуночкової перетинки. У якого класу хребетних тварин серце має таку будову?

а) ссавців;

б) птахів;

в) плазунів;

г) земноводних;

д) риб.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити