Медична біологія

Розділ 2

ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ

Контрольно-навчальні завдання


1. Елементарною одиницею еволюції є:

а) вид;

б) популяція;

в) таксон;

г) рід;

д) клас.


2. До направлених факторів еволюції відносять:

а) популяційні хвилі;

б) генетичну комбінаторику;

в) ізоляцію;

г) дизруптивний природний добір;

д) мутаційний процес.


3. Хто з учених ввів у науку поняття «хвилі життя»?

а) М. І. Вавілов;

б) І.І. Шмальгаузен;

в) С. С. Четвериков;

г) О. М. Сєверцов;

д) М. П. Дубінін.


4. Сукупність особин, які характеризуються подібними критеріями, населяють окремий ареал, вільно схрещуються і дають плодюче потомство, називається:

а) популяція;

б) вид;

в) рід;

г) клас;

д) родина.


5. Назвіть елементарний еволюційний матеріал:

а) мутація;

б) популяція;

в) генофонд;

г) ген;

д) вид.


6. Природний добір, за яким попередня форма розпадається і формуються дві або більше різних норм реакції (частіше крайніх варіант) називається:

а) стабілізуючий добір;

б) дизруптивний добір;

в) адаптивний добір;

г) рушійний добір;

д) не є формою природного добору.


7. Яка з наведених теорій була продовженням еволюційної теорії Ч. Дарвіна?

а) мутаційна теорія еволюції;

б) «розпакування» початкового генокомплексу;

в) еволюція шляхом гібридизації;

г) успадкування в популяціях і чистих лініях;

д) синтетична теорія еволюції.


8. Завдяки статевому процесу відбувається об'єднання генів окремих особин виду у загальний:

а) генотип;

б) фенотип;

в) генофонд;

г) геном;

д) протеом.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити