Медична біологія

Розділ 2

ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ

2.2. Особливості дії елементарних еволюційних факторів у популяціях людей

2.2.2. Структура шлюбів та демографічних показників


У популяціях людей найбільш поширені панмік- тичні шлюби. Споріднені шлюби (інбридинг) часто зустрічалися на перших етапах становлення людського суспільства в племенах і родах. У певному відсотку (в середньому 1 %) споріднені шлюби зустрічаються і тепер. У географічних і соціальних ізолятах відсоток споріднених шлюбів значно більший. Серед деяких груп населення, особливо серед східних народів, такі шлюби підтримуються з економічних або релігійних міркувань. Прикладом є Самаркандська область. Частота споріднених шлюбів у цілому по області складала 11,6 %. Основним типом таких шлюбів були шлюби між двоюрідними сибсами - 40,5 % від усіх споріднених шлюбів. За своїм ефектом до споріднених шлюбів наближаються вибіркові шлюби фенотипно подібних осіб. Наприклад, схожі за ростом, розумовими здібностями, а також глухонімі частіше вступають між собою у шлюб, ніж при випадковому підборі пар (позитивні асортативні шлюби). При від'ємних асортативних шлюбах люди з певними фенотипами (руде волосся) ухиляються від шлюбу з собі подібними. Серед споріднених шлюбів виділяють інцестні (заборонені) шлюби. Це шлюби між родичами першого ступеня родинності (батько - дочка, брат - сестра). Такі шлюби, як система, спостерігалися в давні часи у Єгипті. Наслідком такого явища є гомозиготизація генотипів, народження розумово відсталих і хворих дітей.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити