Медична біологія

Розділ 2

ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ

2.2. Особливості дії елементарних еволюційних факторів у популяціях людей

Контрольно-навчальні завдання


1. Зміни генетичної структури кількісно обмеженої популяції, що викликані дією випадкових причин називаються:

а) ізоляцією;

б) ароморфозом;

в) ідіоадаптацією;

г) генетичним тягаром;

д) дрейфом генів.


2. Невеликі популяції людей, де представники інших груп складають близько 1 %, називаються:

а) ізолятами;

б) демами;

в) ідеальними популяціями;

г) відкритими популяціями;

д) закритими популяціями.


3. Людські популяції, чисельність яких не перевищує 1500 осіб, а споріднені шлюби складають більше 90 %, називаються:

а) ізолятами;

б) закритими популяціями;

в) демами;

г) відкритими популяціями;

д) ідеальними популяціями.


4. Явище довільних шлюбів у великій популяції людей називається:

а) гібридизацією;

б) інбридингом;

в) аутбридингом;

г) дрейфом генів;

д) панміксією.


5. Малі популяції, чисельність яких не перевищує 15004000 особин, називаються:

а) ізолятами;

б) демами;

в) ідеальними популяціями;

г) відкритими популяціями;

д) закритими популяціями.


6. Форма прородного добору, при якій створюється нова форма, а попередня зазнає знищення і при цьому зростає значення варіанти, називається:

а) стабілізуючий добір;

б) дизруптивний добір;

в) дивергентний добір;

г) рушійний добір;

д) не є формою природного добору.


7. Серпоподібноклітинна анемія розповсюджена в районах поширення малярії. Це є наслідком:

а) добору проти гомозигот;

б) стабілізуючого добору;

в) несумісності батьків за групами крові системи АБО;

г) добору проти гетерозигот;

д) несумісності батьків за БН-фактором.


8. Увесь поліморфізм людства є наслідком:

а) прискореного приросту населення Землі;

б) комбінативної мінливості;

в) старіння населення Землі;

г) мутаційних змін;

д) пандемій тяжких інфекційних хвороб.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити