Медична біологія

Розділ 2

ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ

2.3. Закономірності і проблеми макроеволюції та антропогенезу

2.3.4. Правила макроеволюції


Зіставлення характеру розвитку груп дозволило сформувати основні правила макроеволюції.

Правило незворотності еволюції (Л. Долло, 1893): еволюція, як і будь-який розвиток, - процес незворотний; повернення таксону у філогенезі до стану, пройденого раніше, неможливий. Якщо орган редукувався і зник, то знову він ніколи не з'явиться. Замість втраченого органа може виникнути орган, який виконує аналогічну функцію, але за своїм походженням він буде зовсім інший.

Правило прогресивної спеціалізації (Ш. Депере, 1876): якщо група організмів почала еволюціонувати в певному напрямі, то далі вона поглиблює свою спеціалізацію в тому спрямуванні.

Правило походження нових груп лише від неспеціалізованих предків (Е. Коп, 1904) пояснюється тим, що лише відсутність вузької спеціалізації не перешкоджає виникненню нових адаптацій, у тому числі й принципово нових.

Правило чергування головних напрямів еволюції: в ході еволюції груп відбувається чергування арогенезу й алогенезу. Ці чергування дають можливість виходу групи в нові ареали і сприяють їх розвитку в різних напрямках.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити