Медична біологія

Віхи поступу і розвитку медичної біології


1500 Використання збільшувальних скелець.

1609-1610 Виготовлення першого мікроскопа (Галілео Галілей).

1625 Запроваджено термін «мікроскоп» (Й. Фабер).

1628 Відкриття великого кола кровообігу (В. Гарвей).

1647 Вперше проведено спостереження бактерій, яйцеклітин, еритроцитів (А. Левенгук).

1651 Сформульовано положення «Все живе - з яйця» (В. Гарвей).

1661 Відкрито кровоносні капіляри, описано альвеоли, ниркові трубочки і клубочки, камбіальний шар шкіри (М. Мальпігі).

1665 Відкрито клітинну будову організмів (Р. Гук).

1668 Експериментально доведено розвиток личинок мух з відкладених яєць (Ф. Реді).

1674 Відкрито бактерії і найпростіші (А. Левенгук).

1677 Вперше спостережено сперматозоїд людини (А. Левенгук).

1688 Введено поняття про вид як систематичну категорію (Д. Рей).

1694 Експериментально доведено наявність статі у рослин (Р. Камераріус).

1727 Обґрунтовано кореневе живлення у рослин (С. Гейлс).

1735 «Систематика природи» К. Ліннея. Розроблено принцип штучної систематики рослин.

1753 У праці «Види рослин» запроваджено бінарну номенклатуру у рослин (К. Лінней).

1759 Сформовано концепцію епігенезу в ембріональному розвитку (К. Ф. Вольф).

1756-1760 Перші досліди з гібридизації рослин (І. Кельрейтер)

1774 Відкрито виділення кисню рослинами (Дж. Прістлі).

1779 Встановлено зв'язок між світлом і зеленим забарвленням рослин. Відкрито явище фотосинтезу (Я. Інгенхауз).

1783 Описано усі складові нефрона (О. Шумлянський).

1801 Запроваджено першу класифікацію тканин (М. Ф. Біша).

1804 Доведено наявність оболонок навколо клітин (Г. Лінк, К. Рудольф).

1809 Створено першу еволюційну теорію. Визначено вплив середовища на мінливість організмів (Ж. Б. Ламарк).

1817 Вперше описано зародкові листки (X. Пандер).

1823 Відмічено домінантність і рецесивність ознак у рослин (Т. Е. Найт).

1828 Описано яйцеклітину ссавців і людини, сформульовано вчення про зародкові листки, встановлено основні закони історичного розвитку організмів (К. Бер).

1830 Запроваджено термін «протоплазма» (Я. Пуркіньє).

1831 Відкрито клітинне ядро (Р. Броун).

1838 Висловлено припущення про спільність будови клітин рослин і тварин (Т. Шванн).

1839 Сформовано основні положення клітинної теорії (Т. Шванн).

1841 Описано мітоз. Доведено, що процес поділу - єдиний шлях розмноження клітин (Р. Ремак).

1842 Виявлено існування ядерець в ядрі клітин (М. Шлейден).

1845 Вперше синтезовано органічну сполуку (оцтову кислоту) з неорганічних попередників (Ю. Лібіх).

1858 Клітинна теорія доповнена положенням «Кожна клітина - від клітини» (Р. Вірхов).

1859 Опубліковано працю «Походження видів». Закладено наукові основи сучасної теорії еволюції (Ч. Дарвін).

1862 Відкинуто твердження мимовільного зародження (Л. Пастер).

1865 «Досліди над рослинними гібридами». Сформульовані основні закони спадковості (Г. Мендель).

1866 Сформульовано біогенетичний закон (Е. Геккель).

1871 Відкрито нуклеїнові кислоти (Ф. Мішер).

1874 Описано фази мітозу у спорах плавунів (І. Д. Чистяков).

1875 Зроблено опис хромосом (Е. Страсбургер).

1875 Запроваджено термін «біосфера» (Е. Зюсс).

1876 Вперше введено поняття «біологія клітини», започаткована цитологія як наука (Ж. Карнуа).

1877 Вперше застосовано метод прижиттєвого забарвлення клітин (К. фон Купфер).

1878 Запропоновано термін «ензим» для позначення ферментів (Ф. В. Кюне).

1878 Описано клітинний центр (Е. ван Бенеден).

1879 Описано послідовні фази мітозу (П. Перемежко).

1879 Зроблено повний опис мітозу в рослин (Е. Страсбургер).

1879 Запроваджено терміни «хроматин», «мітоз», «амітоз», «каріокінез» (В. Флемінг).

1882 Сформульовано біологічну (фагоцитарну) теорію імунітету (І. І. Мечников).

1883 Запроваджено термін «хромосома» (В. Вальдеєр).

1884 Сформульовано гіпотезу про значення ядра як носія спадкових ознак (О. Гертвіг, Е. Страсбургер).

1884 Запропоновано терміни «профаза», «метафаза», «анафаза», «гаплоїдне і диплоїдне число хромосом» (Е. Страсбургер).

1889 Запропоновано термін «нуклеїнові кислоти» (Р. Альтман).

1892 Сформульовано концепцію ембріональної регуляції (Г. Дріш).

1892 Відкриті віруси (Д. І. Івановський).

1893 Обгрунтовано положення про незворотність біологічної еволюції, правило Долло (Л. Долло).

1894 Запропоновано термін «телофаза» (М. Гейденгайн).

1897 Доведено можливість бродіння поза межами живих клітин (Г. і Е. Бухнери).

1898 Відкрито подвійне запліднення у квіткових рослин (С. Г. Навашин).

1898 Описано пластинчастий комплекс клітини (К. Гольджі).

1900 Повторне відкриття законів спадковості Г. Менделя (К. Корренс, Е.   Чермак, Г. де Фріз).

1900 Відкрито групи крові у людини (К. Ландштейнер).

1901 Запропонована теорія мутацій (Г. де Фріз).

1903 Сформульовано правило сталості ядерно-цитоплазматичного співвідношення (Р. Гертвіг).

1905 Запропоновано термін «мейоз» (Дж. Фармер).

1906 Розпочато використання дрозофіли в якості експериментальної генетичної моделі (Т. Морган).

1909 Описано тромбоцити (Г Детьєн).

1910 Доведено зчеплення генів у хромосомах (Т. Морган).

1910 Обґрунтовано теорію філембріогенезу (О. М. Сєверцов).

1915 Описано віруси бактерій (бактеріофаги) (Ф. Творт, Ф. Герель).

1916 Опублікована праця «Еволюція шляхом гібридизації» (Я. Лотсі).

1920 Відкрито нейросекрецію (О. Леві).

1920 Сформульовано закон гомологічних рядів спадковості (М. 1. Вавілов).

1921 Відкрито вплив однієї частини зародка на іншу і встановлена роль цього явища в детермінації частин зародка, що розвивається (Г Шпеман).

1922 Відкрито лізоцим (А. Флемінг).

1925 Встановлено відмінності між прокаріотичною й еукаріотичною клітинами (Е. Шаттон).

1926 Доведено роль мутацій у природному доборі. Закладено основи мікроеволюції (С. С. Четвериков).

1926 Опубліковано працю «Біосфера» (В. 1. Вернадський).

1931 Сконструйовано електронний мікроскоп (Е. Руска).

1933 Винайдено фазово-контрастний мікроскоп (Ф. Зернікс).

1934 Обгрунтовано центрову теорію гена (М. П. Дубінін, О. С. Серебровський та ін.)

1939 Висунуто теорію природної осередковості трансмісійних хвороб (Є. Н. Павловський).

1940 Отримано пеніцилін (Г. Флорі, Е. Чейн).

1940 Сформульовано теорію біогеоценозів (В. М. Сукачов).

1942 У праці «Еволюція. Сучасний синтез» закладено основи синтетичної теорії еволюції (Дж. Хакслі).

1943 Доведено існування спонтанних мутацій (С. Лурія, М. Дельбрюк).

1944 Доведено генетичну роль ДНК (О. Евері, К. Мак-Леод, М. Мак-Карті).

1944 Сформульовано вчення про девастацію гельмінтів (К. І. Скрябін).

1946 Відкрито систему рекомбінації у бактерій (Д. Ледерберг, Е. Тейтем).

1947 Відкрито ендоплазматичну сітку (К. Портер).

1950 Вперше ідентифіковано зародок людини на стадії двох бластомерів (А. Гертвін, Дж. Рок).

1952 Відкрито мігруючі (транспозовані) генетичні елементи (Б. Мак-Клінток).

1953 Сформульовано уявлення про структуру та створено модель ДНК (Дж. Уотсон, Ф. Крік, М Вілкінс).

1953 Здійснено вперше абіогенний синтез амінокислот (С. Міллер).

1955 Відкрито лізосоми (Кр. де Дюв).

1955 Відкрито рибосоми (Дж. Паладе).

1960 Описано процес запліднення людської яйцеклітини (Шеттлз).

1961 Визначено тип, загальну природу і універсальність генетичного коду (Ф. Крік, Л. Барнет, С. Бреннер, Р. Уотс-Тобін).

1961 Розпочато клонування тварин (Дж. Гордон).

1962 Сформульовано уявлення про регуляцію активності генів (Ф. Жакоб, Ж. Моно).

1964 Відкрито транспозовані (як такі, що переміщуються) генетичні елементи мікроорганізмів (Е. Кондо, С. Мітоухаші).

1966 Розшифровано генетичний код (М. Ніренберг, М. Очоа, X. Корана).

1968 Здійснено хімічний синтез гена (X. Корана).

1968 Відкрито рестрикційні ендонуклеази (М. Месельсон, Р. Юан, С. Ланн, В. Арєр).

1969 Створено нову концепцію царства живих організмів (Р. Уіттейкер).

1970 Відкрито зворотну транскрипцію (X. Темін, Д. Балтимор).

1972 Охарактеризовано ультраструктурні зміни при апоптозі (Дж. Кер, А. Віллі, А. Корі).

1973 Проведено перші експерименти з молекулярного клонування (С. Коен, А. Чанг) та використання методів генної інженерії (С. Коен, Г. Бойєр).

1975 Відкрито гібридоми і спосіб отримання моноклональних антитіл (Ц. Мільштейн).

1975 Проведено успішне запліднення яйцеклітини людини у пробірці, яке закінчилося народженням здорової дитини (Л. Браун).

1982 Доведено можливість зміни фенотипу ссавців за допомогою рекомбінантних молекул ДНК (Р. Полмітер, Р. Бринстер).

1982 Відкрито каталітичну активність РНК (Т. Чек).

1993 Вперше проведено індукцію монозиготних близнюків людини (П. Стілман, Д. Холл).

1994 Запроваджено термін «протеом». Розпочато новий напрямок (протеоміка) у вивченні функціонування геному (М. Вілкінс).

1997 Здійснено клонування ссавця (вівця Доллі) з диференційованої соматичної клітини (Я. Вільмут).

1999-2000 Повне розшифрування геному бактерій і дріжджів.

2002 Здійснено перше успішне клонування людини (С. Антінорі).

2003 Міжнародний консорціум із секвенування геному людини 14.04.2003 року сповістив про завершення проекту «Геном людини».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити