Медична біологія

Розділ 2

ПОПУЛЯЦІЙНО-ВИДОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ

2.3. Закономірності і проблеми макроеволюції та антропогенезу

2.3.7. Походження людини

Контрольно-навчальні завдання


1. Формами біологічного прогресу є:

а) анаболія, девіація, архалаксис;

б) збільшення видової різноманітності і популяційні хвилі;

в) ароморфоз, ідіоадаптація, загальна дегенерація;

г) мутації, ізоляція, дрейф генів;

д) зростання різноманітності видів, популяцій класів.


2. Згідно вчення О. М. Сєверцова про філембріогенези існують такі основні способи змін онтогенезу:

а) анаболія, девіація, архалаксис;

б) спадковість і мінливість;

в) ароморфоз, ідіоадаптація, загальна дегенерація;

г) мутації, ізоляція, дрейф генів;

д) зростання різноманітності і кількості атавізмів та рудиментів.


3. Який критерій не є характерним для біологічного регресу?

а) збільшення адаптацій;

б) звуження ареалу виду;

в) зменшення чисельності виду;

г) зменшення адаптацій;

д) зменшення числа внутрішньовидових угруповань.


4. Хто з вчених є основоположником вчення про філем- бріогенези і морфофізіологічний прогрес?

а) М. І. Вавілов;

б) І.І. Шмальгаузен;

в) С. С. Четвериков;

г) О. М. Сєверцов;

д) М.П. Дубінін.


5. Зміни, які відбуваються у процесі ембріонального розвитку, зберігаються у дорослому стані і успадковуються нащадками називаються:

а) ароморфози;

б) філембріогенези;

в) фенокопії;

г) генокопії;

д) мутації.


6. Які органи називаються гомологічними?

а) які мають спільний план будови;

б) виконують однакові функції;

в) мають подібну будову і виконують однакову функцію;

г) закладаються з одних і тих самих зародкових листків;

д) мають спільне походження і подібність в будові.


7. Який напрямок еволюції покривів у хордових?

а) більший розвиток епідермісу у порівнянні з іншими шарами шкіри;

б) збільшення частки коріуму у шкірі;

в) зникнення залоз;

г) редукція похідних епідермісу;

д) зникнення мальпігієвого шару шкіри та редукція сосочків.


8. Які органи називаються аналогічними?

а) які виконують однакову функцію;

б) які мають однакове розміщення на тілі;

в) мають спільний план будови;

г) мають подібне походження;

д) закладаються з одних і тих самих зародкових листків і подібні за будовою.


9. У яких тварин вперше з'являються два кола кровообігу?

а) круглоротих;

б) риб;

в) земноводних;

г) плазунів;

д) птахів.


10. З яких первинних мозкових міхурів розвиваються п'ять відділів головного мозку у хребетних?

а) prosencephalon;

б) mesencephalon;

в) rhombencephalon;

г) prosencephalon, mesencephalon;

д) prosencephalon, mesencephalon, rhombencephalon.


11. Які хребетні тварини належать до анамній?

а) рептилії;

б) земноводні;

в) птахи;

г) ссавці;

д) рептилії і птахи.


12. Які хребетні тварини належать до амніот?

а) круглороті;

б) риби;

в) рептилії;

г) земноводні;

д) риби і земноводні.


13. Фабрицієва сумка як первиний орган імунітету вперше з'являється у:

а) риб;

б) амфібій;

в) рептилій;

г) птахів;

д) ссавців;


14. Структурно-функціональною одиницею нирки людини є:

а) нефридій;

б) нефрон;

в) нефридіальні канальці;

г) пронефричний канал;

д) протонефридій.


15. У якої із риб луска нагадує будову зуба людини?

а) окуня;

б) коропа;

в) акули;

г) піскаря;

д) сома.


16. У яких тварин вперше з'являється шийний відділ хребта?

а) круглоротих;

б) риб;

в) амфібій;

г) земноводних;

д) птахів.


17. У якої тварини в дорослому стані функціонує права дуга аорти?

а) окуня;

б) жаби;

в) крокодила;

г) голуба;

д) миші.


18. Якому класу тварин притаманне подвійне дихання?

а) круглоротих;

б) риб;

в) амфібій;

г) рептилій;

д) птахів.


19. Мюллерів канал функціонує у:

а) зародків нижчих хребетних;

б) самців нижчих хребетних;

в) зародків вищих хребетних;

г) самок вищих хребетних;

д) самців вищих хребетних.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити