Медична біологія

Розділ 3

БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ

3.1.7. Функціональні типи конституційного реагування людей


Стратегія адаптаційної поведінки людей різна.

А. Д. Слонім процеси адаптації поділяє на три групи: 1) індивідуальні, що реалізуються в процесі онтогенезу; 2) видові, генетично детерміновані; 3) популяційні, що виникають нарівні популяцій. Здатність до адаптації варіює в широкому діапазоні, що дає змогу виділити серед людей кілька функціональних типів конституційного реагування.

«Спринтер « - організм з потенціальною схильністю до сильних фізіологічних реакцій, що забезпечують високу надійність при виражених, але короткочасних діях зовнішнього середовища. Резервні можливості, організму тут великі, мобілізуються вони швидко, однак відновлювальний потенціал низький (рис. 3.9). В результаті індивід погано пристосований до тривалих перевантажень.Рис. 3.9. Спринтер.


«Стаєр» - організм, здатний стабільно витримувати тривалі й монотонні фізіологічні навантаження (рис. 3.10). Резервний потенціал і мобілізаційні можливості в цілому невисокі, однак процеси відновлення стійкі. На короткочасні перевантаження більшої інтенсивності реагує невідповідно до ступеня дії.Рис. 3.10. Стаєр.


«Мікст» - проміжний тип з оптимально-адекватним способом реагування на різні зміни зовнішнього середовища.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити