Медична біологія

Розділ 3

БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ

3.1.9. Якісні параметри навколишнього середовища, їх вплив на здоров'я людей


Навколишнє середовище включає величезну кількість факторів, що визначають якість життя. Біолог Я. Юкскюль, що запровадив у екології поняття «навколишнє середовище», зазначав, що кожен суб'єкт ніби нитки невидимої павутини пряде свої стосунки до тих чи інших властивостей речей, звиваючи ці нитки в міцну сітку, яка і підтримує його існування. З медико-біологічних позицій середовище як узагальнене поняття можна показати якісними параметрами.

Здорове, або комфортне середовище. Це комплекс факторів, що забезпечують умови життя в оптимальних поєднаннях і гармонійному розвитку. Людина повноцінно здійснює складний набір своїх біосоціальних функцій. Це сприяє її процвітанню (рис. 3.11).Рис. 3.11. Комфортне середовище.


Нездорове, або дискомфортне, середовище характеризується тим, що відбувається випадіння окремих факторів життєзабезпечення, порушується гармонія взаємозв'язку. З'являються фактори, які впливають на організм негативно (іонізуюча радіація, хімічні агенти, біологічні фактори). Організм людини за даних умов має тенденцію до захворювань (рис. 3.12).Рис. 3.12. Нездорове середовище.


Екстремальне середовище. Характерною особливістю даного середовища є те, що специфічні носії життєзабезпечення спотворені. На людину діють надзвичайні фактори, які не відповідають біологічній природі її та анатомо-фізіологічним особливостям. Безпека розвитку захворювання в цих умовах стає реальною (рис. 3.13).Рис. 3.13. Екстремальне середовище.


Отже, протягом життя людина може опинитися в адекватних або неадекватних умовах середовища. Адекватні умови відповідають спадковим конституційним властивостям організму в конкретний момент існування. Неадекватні умови - такі, що не мають такої відповідності.

Що ж відбудеться з людиною у разі неадекватності середовища? Залежно від переважання того чи іншого фактора (холод, спека, гіпоксія, нестача води та ін.) виникають певні відповідні реакції - адаптації.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити