Медична біологія

Розділ 3

БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ

3.1.10. Екологічний стан в Україні


Високий рівень індустріалізації, необдумане і нераціональне використання природних ресурсів призводить до погіршення екологічної ситуації в різних країнах, в тому числі і в Україні. Незважаючи на спад промислового виробництва в середині 90-х років, рівень забрудненості навколишнього середовища пестицидами, важкими металами та іншими токсичними речовинами залишається доситг. високим. Внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС колосальні території України, Білорусі та інших держав забруднені радіонуклідами і до цього часу залишаються непридатними для життя людини.

Зростаюче забруднення довкілля призвело до підвищення рівня захворюваності населення, що суттєво відображається на медико-демографічних показниках. Порівняно з 1985 роком зросли:

✵ хвороби крові та кровотворних органів - на 21,4 %;

✵ ураження кістково-м'язової системи - на 10 %;

✵ психічні розлади - на 8,4 %;

✵ вроджені аномалії - на 5,3 %;

✵ ускладнення вагітності та пологів - на 4,8 %.

Рівень злоякісних новоутворень щорічно зростає на 1,8 %. Змінилася структура онкозахворювань. Переважають рак щитоподібної залози, порожнини рота, прямої кишки, лімфатичної та кровотворної систем, рак органів дихання, передміхурової залози у чоловіків та статевих залоз у жінок. У дітей переважають злоякісні новотвори лімфатичної системи і кровотворної тканини, нервової та сечовидільної систем. У чоловіків - пухлини трахеї, бронхів, легень, травного тракту. У жінок - рак грудних залоз та геніталій.

Невпинно знижується народжуваність (у 1989 році однією жінкою народжувалося 2 дітей; у 1999 - 1,1). Смертність: у 1990 - 12,1 на 1000 населення; у 1995 - 15,1. Дитяча смертність по різних регіонах України коливається від 15,5 до 20 померлих у віці до 1 року на 1000 новонароджених.

За показниками тривалості життя Україна займає 68 місце у світі.

До зон особливого контролю з різним ступенем забрудненості віднесено 78 районів 12-ти областей, понад 2 000 населених пунктів.

Особливо небезпечне погіршення стану здоров'я дітей. Падає опір їх організму до різних інфекційних хвороб, зростає питома вага дітей з поганим фізичним розвитком, прогресують хвороби, зумовлені генетичними порушеннями.

За даними Шлинської О. М. і співавт. (1996), у забруднених районах Київської та Рівненської областей у населення спостерігається зростання захворюваності за такими нозологіями:

✵ захворювання печінки і жовчовивідних шляхів - 54,2 %;

✵ легенева патологія - 26,5 %;

✵ захворювання нервової системи - 20,5 %; астено-невротичний стан - 13,3 %;

✵ вегетативні дисфункції - 6,0 %;

У 42,9 % обстежених спостерігали симетричні й асиметричні хромосомні аберації.

Наведені приклади ще раз підтверджують важливу роль факторів довкілля у забезпеченні нормального функціонування організму. Порушення стабільності екологічних систем віддзеркалюється зростанням рівня захворюваності.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити