Медична біологія

Розділ 3

БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ

Контрольно-навчальні завдання


1. Сукупність елементів, що діють на організм у місці його існування, називається:

а) умови існування;

б) середовище;

в) екосистема;

г) біоценоз;

д) біогеоценоз.


2. Здатність виду освоювати різні середовища існування називається:

а) адаптація;

б) антибіоз;

в) симбіоз;

г) екологічна валентність;

д) мутуалізм.


3. Однорідні ділянки території, що заселені живими організмами, мають назву:

а) ареал;

б) біотоп;

в) екосистема;

г) біоценоз;

д) біогеоценоз.


4. Головними складовими ланцюгів живлення є:

а) автотрофи і гетеротрофи;

б) абіотичні органічні й неорганічні складові середовища;

в) продуценти, консументи. редуценти;

г) ареал та абіотичні фактори середовища;

д) «живитель « і «хазяїн «.


5. Постійна й закономірна зміна угруповань біогеоценозу називається:

а) мутуалізм;

б) екологічна сукцесія;

в) синойкія;

г) ланцюг живлення;

д) екологічний гомеостаз.


6. Стадіями адаптованості організму до дії певних чинників середовища є:

а) стрес, хвороба;

б) адаптація, стрес;

в) втома, напруга, хвороба;

г) втома, адаптація, хвороба;

д) напруга, стрес.


7. Для чого теплокровним тваринам необхідна значна кількість солей, особливо натрію хлориду?

а) для забезпечення повноцінного живлення;

б) для підтримки іонної рівноваги організму при втраті іонів з біологічними рідинами, що виділяються;

в) для збереження постійної температури тіла;

г) для забезпечення запасу мінеральних солей;

д) для підтримки всмоктування речовин у травному тракті.


8. Що є обмежувальним фактором у біоценозі?

а) вода;

б) світло;

в) їжа;

г) ґрунт;

д) повітря.


9. Для альпіністів, які штурмують найвищі гори на планеті, існує суворе обмеження в часі перебування на висоті понад 8000 метрів над рівнем моря без кисневих балонів. Лімітуючим для життя чинником в даному випадку є

а) рівень ультрафіолетового опромінення;

б) рівень вологості;

в) температура;

г) парціальний тиск кисню в повітрі;

д) сила земного тяжіння.


10. До районної лікарні восени почали масово надходити пацієнти з кількох сусідніх сіл, у яких спостерігалися ознаки отруєння пестицидами, що застосовувалися для обробки сільгоспугідь від шкідників навесні. Жоден пацієнт не контактував з пестицидами та не відвідував поля відразу після їх обробки. Отрута могла потрапити в організм них людей:

а) через Грунтові води;

б) через повітря;

в) через молоко корів, що випасалися на оброблених полях;

г) з кислотними дощами;

д) через механічних переносників.


11. Посіви лікарських рослин не обробляють засобами хімічного захисту від шкідників через небезпеку потрапляння отрути в рослини. Проте в одній партії рослинної сировини було виявлено високу концентрацію пестициду, який має велику молекулярну масу, не леткий і має дуже довгий період розпаду. Це могло статися тому, що речовина потрапила в рослини:

а) завдяки життєдіяльностіредуцентів;

б) з кислотними дощами;

в) через трофічні ланцюги;

г) через грунтові води;

д) через літаючих комах.


12. Екологічною нішею називають сукупність параметрів середовища, які визначають місце виду в екосистемі. Деякі види мають дуже вузьку трофічну нішу через призвичаєність до одного певного харчового ресурсу. До них належить:

а) рудий тарган;

б) малярійний плазмодій;

в) саламандра;

г) дятел;

д) куниця.


13. Через постійні відвідування людей та хімічне забруднення мальовнича лучна екосистема перетворилася на антропогенну. Ознакою такого перетворення стала:

а) зміна співвідношень між: продуцентами і консументами;

б) збільшення біопродуктивності;

в) поширення бур 'янів;

г) заміна одного виду комах іншим;

д) зміщення термінів цвітіння рослин.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити