Медична біологія

Розділ 3

БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ

3.2. Біологічні основи паразитизму і паразитарних інвазій у людини

Контрольно-навчальні завдання


1. Паразитизм - форма співжиття організмів різних видів, коли:

а) один організм використовує інший як місце проживання і джерело живлення і завдає хазяїну певної шкоди;

б) один партнер використовує іншого тільки як житло;

в) один партнер використовує організм іншого як житло і джерело живлення, але не завдає шкоди хазяїну;

г) взаємно корисна форма співжиття організмів різних видів;

д) один партнер використовує іншого тільки як джерело живлення.


2. Який хазяїн зветься основним або дефінітивним?

а) в якому паразит існує у личинковій стадії і розвивається безстатевим шляхом;

8) який використовується паразитом як джерело живлення і місце мешкання;

в) в якому паразит зберігає життєздатність, збільшує свою чисельність, але перехід до наступної стадії розвитку не відбувається;

г) в якому паразит існує у статевозрілій формі;

д) в якому паразит існує у статевозрілій формі і розмножується статевим шляхом.


3. Хто такі біогельмінти?

а) ті, які локалізуються у внутрішніх органах, тканинах, клітинах хазяїна;

б) ті, які живуть у людини;

в) ті, що проходять життєві цикли зі зміною хазяїна;

г) ті, що живуть у грунті;

д) ті, що розвиваються без проміжного хазяїна.


4. Які захворювання називаються факультативно-трансмісійними?

а) інфекційні та інвазійні захворювання, збудники яких передаються через кровосисних переносників;

б) передаються від одного хазяїна до іншого тільки через переносника;

в) передаються як через переносника, так і іншими шляхами;

г) ті, що поширюються без переносників;

д) передача збудників захворювання здійснюється харчовим і контактним шляхами.


5. Які захворювання називаються природно-осередковими?

а) збудники захворювань циркулюють серед диких тварин на певній території без участі людини;

б) збудники захворювань людини циркулюють серед диких тварин;

в) захворювання, збудники яких поширені в певній місцевості;

г) захворювання, яке викликається одночаснорізними збудниками;

д) збудники захворювань людини циркулюють тільки серед людей.


6. Як називається властивість паразита шкідливо впливати на хазяїна і викликати його захворювання?

а) паразитизм;

б) патогенність;

в) інвазивність;

г) муталізм;

д) хижацтво.


7. Якими пристосуваннями супроводжувався перехід до паразитичного способу життя?

а) появою кровоносної системи;

б) збільшенням місткості травної системи за рахунок сліпих виростів кишкової трубки;

в) розвитком видільної системи;

г) наявністю органів дихання;

д) підвищенням рухливості.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити