Медична біологія

Розділ 1

БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

1.2. Молекулярно-генетичний і клітинний рівні організації життя

1.2.2. Структурно-хімічна і функціональна організація еукаріотичних клітин

Контрольно-навчальні завдання


1. Назвіть органелу, яка бере участь в утворенні акросоми:

а) рибосома;

б) мітохондрія;

в) комплекс Гольджі;

г) ендоплазматичний ретикулум;

д) клітинний центр.


2. З якими з органел клітини безпосередньо з'єднана ядерна оболонка?

а) з системою трубочок і пухирців комплексу Гольджі;

б) з плазматичною мембраною;

в) з мембранною вакуолею;

г) з канальцями ендоплазматичної сітки;

д) з лізосомами.


3. Які органели цитоплазми забезпечують фагоцитарну функцію нейтрофілів ?

а) рибосоми;

б) мітохондрії;

в) лізосоми;

г) ендоплазматична сітка;

д) комплекс Гольджі.


4. Які органели клітини належать до немембранних?

а) лізосоми;

б) мікротрубочки;

в) пластиди;

г) мітохондрії;

д) комплекс Гольджі.


5. Яка з органел клітини утворює мікроворсинки?

а) вакуолі;

б) ендоплазматична сітка;

в) плазматична мембрана;

г) пластиди;

д) мітохондрії.


6. При ревматизмі у хворих спостерігається руйнування клітин хряща. Яка клітинна органела бере активну участь у цьому патологічному процесі?

а) клітинний центр;

б) лізосома;

в) рибосома;

г) мікротрубочки;

д) комплекс Гольджі.


7. У крові хворого виявлено зниження рівня альбумінів і фібриногенезу. Зниження активності яких органел гепа- тоцитів печінки найбільш ймовірно викликає це явище?

а) лізосом;

б) гранулярної ЕПС;

в) мітохондрій;

г) комплексу Гольджі;

д) агранулярног ЕПС.


8. Відомо, що мітохондрії здатні до самовідновлення. Завдяки наявності чого є можливим цей процес?

а) хромосом;

б) крист;

в) подвійної мембрани;

г) кільцевої ДНК;

д) рибосом.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити