Медична біологія

Розділ 4

БІОСФЕРА І ЛЮДИНА

Контрольно-навчальні завдання


1. Хто є основоположником учення про «ноосферу»?

а) Е. Геккель;

б) Е. Зюсс;

в) В. І. Вернадський;

г) М. І. Вавілов;

д) О. М. Сєвєрцов.


2. Яка з концепцій не є характерною для біосфери?

а) екологічна;

б) біохімічна;

в) термодинамічна;

г) біогеоценотична;

д) кібернетична.


3. Яку назву має нижня частина атмосфери?

а) стратосфера;

б) тропосфера;

в) мезосфера;

г) термосфера;

д) екзосфера.


4. Види, яким у даний час не загрожує зникнення, хоча внаслідок їх незначної чисельності або обмеженого ареалу така загроза може виникнути за несприятливих змін середовища існування, називаються:

а) зникаючими видами;

б) вразливими видами;

в) невизначеними видами;

г) рідкісними видами;

д) відновленими видами.


5. Природні території, створені з метою збереження і відтворення певних природних комплексів або окремих видів організмів, де проводиться наукова та деякі види господарської й культурно-просвітньої діяльності з дотриманням вимог охорони довкілля, називаються:

а) заповідники;

б) національні природні парки;

в) пам'ятки природи;

г) ботанічні сади та зоологічні парки;

д) заказники.


6. Який геофізичний фактор визначає формування природних зон?

а) світло;

б) температура;

в) тиск;

г) вода;

д) ґрунт.


7. Які із зазначених речовин найбільш активно руйнують озоновий шар атмосфери?

а) залізовмісні;

б) калійвмісні;

в) хлорвмісні;

г) вуглецьвмісні;

д) магнійвмісні.


8. Визначте, який із факторів належить до антропогенних джерел забруднення навколишнього середовища:

а) пил вулканічного походження;

б) пил космічного походження;

в) дим лісових пожеж:;

г) відходи машинобудівної промисловості;

д) пил, що виникає при ерозії ґрунту.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити