Медична біологія

Розділ 1

БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

1.2. Молекулярно-генетичний і клітинний рівні організації життя

1.2.3. Спадковий апарат еукаріотичних клітин і його функціонування на молекулярному рівні

1.2.3.13. Сучасний стан теорії гена


Внаслідок досліджень елементарних одиниць спадковості виникли поняття, що носять загальну назву теорії гена. Основні положення цієї теорії такі:

1. Ген займає певну ділянку (локус) у хромосомі.

2. Ген (цистрон) - частина молекули ДНК, що має певну послідовність нуклеотидів і є функціональною одиницею спадкової інформації. Кількість нуклеотидів, які входять до складу різноманітних генів, різна.

3. Всередині гена можуть відбуватися рекомбінації (відповідні ділянки цистрона - рекони) і мутації (відповідні ділянки цистрона- мутони).

4. Існують структурні і регуляторні гени.

5. Структурні гени кодують синтез білків.

6. Регуляторні гени контролюють і спрямовують діяльність структурних генів.

7. Ген не бере участі в синтезі білків, він є матрицею для утворення посередників - різних молекул РНК, які безпосередньо беруть участь у синтезі.

8. Розташування триплетів із нуклеотидів у структурних генах колінеарне до амінокислот у поліпептидному ланцюгу, який кодується даним геном.

9. Молекули ДНК здатні до репарації, тому не всі пошкодження гена ведуть до мутації.

10. Генотип є дискретним (складається з окремих генів), але функціонує як єдине ціле. На функцію генів впливають фактори як внутрішнього, так і зовнішнього середовища.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити