МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ

Розділ 1

БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

 

1.2. Молекулярно-генетичний і клітинний рівні організації життя

 

1.2.3. Спадковий апарат еукаріотичних клітин і його функціонування на молекулярному рівні

 

Контрольно-навчальні завдання

 

1. Що транспортують до рибосом тРНК?

а) амінокислоти;

б) АТФ;

в) іРНК;

г) синтетази;

д) іони металів.

 

2. Яку назву мають змістовні ділянки ДНК хромосом?

а) мутони;

б) рекони;

в) екзони;

г) інтрони;

д) сайти.

 

3. З чого побудована молекула ДНК?

а) з амінокислот;

б) з гістонів;

в) з нуклеосом;

г) з ліпідів;

д) з нуклеотидів.

 

4. Що таке триплет ДНК?

а) послідовність трьох нуклеотидів;

б) азотиста основа;

в) нуклеотид;

г) молекула нуклеїнової кислоти;

д) локус хромосоми.

 

5. Послідовність триплетів нуклеотидів суворо відповідає послідовності амінокислот у поліпептидному ланцюзі. Як називається така властивість генетичного коду?

а) колінеарність;

б) триплетність;

в) виродженість;

г) неперекривність;

д) універсальність.

 

6. Послідовність триплетів нуклеотидів суворо відповідає послідовності амінокислот у поліпептидному ланцюзі. Як називається така властивість генетичного коду?

а) колінеарність;

б) триплетність;

в) виродженість;

г) неперекривність;

д) універсальність.

 

7. Для кожного рівня структури білка характерні певні види хімічних зв'язків. Який зв'язок забезпечує первинну структуру білка?

а) дисульфідний;

б) водневий;

в) іонний;

г) пептидний;

д) ковалентний.

 

8. Для кожного рівня структури білка характерні певні види хімічних зв'язків. Який зв'язок забезпечує первинну структуру білка?

а) дисульфідний;

б) водневий;

в) іонний;

г) пептидний;

д) ковалентний.

 

9. На структурних генах еукаріотів спочатку синтезується молекула про-іРНК, яка потім формується в іРНК. Як називається цей процес?

а) трансляція;

б) процесинг;

в) термінація;

г) сплайсинг;

д) транскрипція.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити