Медична біологія

Розділ 1

БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

1.2. Молекулярно-генетичний і клітинний рівні організації життя

1.2.4. Організація клітин у часі

Контрольно-навчальні завдання


1. В якій фазі мітозу дочірні хромосоми (хроматиди) незалежно і порівну розходяться до полюсів материнської клітини?

а) у метафазі;

б) у телофазі;

є) у прометафазі;

г) в анафазі;

д) у профазі.


2. На якому з етапів життєвого циклу клітини відбувається подвоєння ДНК?

а) в анафазі;

б) у профазі;

в) у метафазі;

г) в інтерфазі;

д) у телофазі.


3. Який поділ призводить до утворення диплоїдного набору хромосом?

а) мітоз;

б) мейоз;

в) амітоз;

г) множинний поділ;

д) ендомітоз.


4. Поділ ядра клітини відбувається шляхом утворення перетяжки, зберігаються ядерна оболонка і ядерця, не утворюється мітотичний апарат, хромосоми не спіралізуються. Про який поділ йдеться?

а) мітоз;

б) мейоз;

в) амітоз;

г) множинний поділ;

д) ендомітоз.


5. Мегакаріоцити (клітини червоного кісткового мозку) можуть мати по 64 η хромосом. Який механізм їх виникнення?

а) ендомітоз;

б) політенія;

в) мітоз;

г) амітоз;

д) мейоз.


6. Мітоз - складний процес, під час якого хромосоми розходяться до різних полюсів клітини. Він завершується цитокінезом. Цей процес характеризується:

а) поділом ядра клітини;

б) синтезом ферментів-полімераз;

в) розділенням цитоплазми;

г) поділом хромосом;

д) поділом мітохондрій.


7. Під час мітотичного циклу відбувається редуплікація ДНК, однохроматидні хромосоми стають двохроматидними. Цей процес відбувається в:

а) G-періоді;

б) метафазі;

в) G2-nepюdi

г) S-nepiodi;

д) профазі.


8. У культурі клітин злоякісної пухлини спостерігали події клітини, при якому ядро поділилося шляхом перешнуровки, без утворення ахроматинового апарату. Такий поділ має назву:

а) політенія;

б) мейоз;

в) мітоз;

г) амітоз;

д) ендомітоз.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити