Медична біологія

Розділ 1

БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

1.3. Онтогенетичний рівень організації життя

Контрольно-навчальні завдання


1. Який поділ клітини призводить до утворення гаплоїдного (половинного) набору хромосом?

а) мітоз;

б) мейоз;

в) амітоз;

г) множинний поділ:

д) ендомітоз.


2. Під час мейозу внаслідок порушення розходження хромосом утворилися сперматозоони з 22 і 24 хромосомами. Які мутації можливі у зародків, що розвинулися з яйцеклітин, запліднених такими сперматозоонами?

а) поліплоїдія;

б) інверсія;

в) генні мутації;

г) геномні мутації;

д) подвоєння.


3. Завдяки мейозу гамети (статеві клітини) отримують гаплоїдний набір хромосом. Яка фаза профази І мейозу вважається ключовою у виникненні цього явища?

а) лептонема;

б) діакінез;

в) пахінема;

г) диплонема;

д) зигонема.


4. На якій стадії профази І мейозу відбувається кросинговер?

а) лептонема;

б) діакінез;

в) пахінема;

г) диплонема;

д) зигонема.


5. У чому полягає відмінність між перебігом овогенезу та сперматогенезу?

а) відсутня стадія росту;

б) відсутня стадія розмноження;

в) відсутня стадія дозрівання;

г) відсутня стадія формування;

д) немає відмінностей.


6. На якій стадії профази І мейозу відбувається кон'югація хромосом?

а) лептонема;

б) діакінез;

в) пахінема;

г) диплонема;

д) зигонема.


7. У деяких організмів ембріон може розділитися на декілька частин. З кожної частини розвивається самостійний організм. Це явище називають:

а) політенією;

б) ендогонією;

в) брунькуванням;

г) поліембріонією;

д) шизогонією.


8. Дві особини інфузорії з' єдналися, після обміну ядрами роз'єдналися. Як називають це явище?

а) брунькуванням;

б) шизогонією;

в) кон'югацією;

г) ендогонією;

д) амітозом.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити