Біологія - Навчальный посібник - В. О. Мотузний 2009

Частина IІ. Ботаніка
2. Особливості будови рослин
2.1. Будова клітини рослин

Окрім структур, спільних з клітинами тварин (ядро, цитоплазма, мітохондрії, рибосоми тощо), клітини рослин мають деякі відмінності (див. мал. 1.15). Зверху їхня зовнішня цитоплазматична мембрана вкрита оболонкою, що утворена переважно із целюлози. В оболонці с пори. Зв’язок між клітинами підтримується за допомогою тонких тяжів цитоплазми — плазмодесм, котрі проходять крізь пори в оболонках, з’єднуючи протопласти сусідніх клітин, що забезпечує обмін речовин між ними.

У цитоплазмі є пластиди (хлоро-, хромо- та лейкопласти). Майже завжди є вакуолі, заповнені клітинним соком. У вакуолях накопичуються поживні речовини й запаси води, відбуваються різні ферментативні процеси. Запас поживних речовин створюється у вигляді крохмалю. Трапляються мінеральні речовини у вигляді кристалів.

Після поділу в рослинних клітинах серединна оболонка між дочірніми клітинами утворюється за допомогою апарату Гольджі і поступово насичується целюлозою. У тварин така оболонка утворюється перетяжкою материнської оболонки.

У рослинних клітинах деякі солі можуть накопичуватися у вигляді кристалів (у тваринних клітинах — лише в розчині). В клітинному центрі (центросомі чи центросфері) голо- й покритонасінних немає центріолей, але в них утворюються нитки веретена поділу, що складаються з таких самих мікротрубочок, що й у клітинах тварин з центріолями. Паренхімними називаються рослинні клітини кубічної форми та видовжені, довжина яких не перевищує ширини більш ніж утричі. Прозенхімними є видовжені клітини, довжина яких більш ніж утричі перевищує ширину.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити