Біологія - Навчальный посібник - В. О. Мотузний 2009

Частина IІ. Ботаніка
3. Водорості
3.1. Загальні ознаки, різноманітність та особливості поширення

Єдина група організмів, серед яких трапляються і прокаріоти (синьозелені, або ціанобактерії), і еукаріоти (відділи Золотисті, Жовто-зелені, Діатомові, Пірофітові, Евгленові, Бурі, Червоні, Зелені, Харові та ін.). Серед водоростей бувають одноклітинні, колоніальні й багатоклітинні організми, життя яких пов’язане з водним середовищем. Вони зазвичай живуть у водоймах, але часто — і в ґрунті, на зволожених місцях, на стовбурах дерев, у снігу, льоду, деякі входять до складу лишайників.

Усі водорості є фотосинтезуючими рослинами. Тіло їх називається таломом і не диференційоване на тканини й органи. За розміром водорості бувають від мікроскопічно малих (одноклітинні) до дуже великих, що сягають довжини 100 м і більше (деякі види бурих водоростей). Клітини водоростей мають тверду оболонку, що складається з мікрофібрил целюлози, занурених у матрикс, до складу якого входять геміцелюлоза й пектинові речовини. У деяких видів водоростей оболонки просочуються кремнеземом, карбонатом кальцію або альговою кислотою. Лише в окремих примітивних водоростей твердих оболонок немає, а їх функцію виконує цитоплазматична мембрана.

Цитоплазма займає пристінне положення. В ній містяться добре розвинені ендоплазматична сітка, рибосоми, мітохондрії, комплекс Гольджі, ядро, хлоропласти, що мають різноманітні форму й забарвлення. У ядрах еукаріотичних водоростей є оболонка, ядерний сік, ядерця, хромосоми. До складу хлоропластів входять рибосоми, ДНК, ліпіди й один або кілька піреноїдів. Розмножуються водорості вегетативно (поділом клітини або частинами слані), безстатево (зооспорами й апланоспорами) і статево (кон’югацією, ізогамією, гетерогамією, оогамією). У них спостерігається чергування поколінь. Співвідношення гаметофіту й спорофіту в різних водоростей неоднакове.

Водорості не тільки збагачують воду киснем, а й є чудовим кормом для риб та водоплавних птахів. Борошно із водоростей використовують на корм для сільськогосподарських тварин. Застосовують водорості і як добрива. Попіл бурих і червоних водоростей є сировиною для отримання брому і йоду, із зеленої маси водоростей виробляють агар, який використовують для виготовлення живильних середовищ в мікробіології, як ентеросорбент в медицині, як сировину для кондитерської промисловості.

Водорості — головний продуцент водних екосистем. Вони перетворюють неорганічні речовини на органічні, використовуючи енергію сонця, і становлять основну частину фітопланктону та бентосу. Значну роль в екосистемах відіграють водорості екологічної групи едафітон (ґрунтові водорості). Деякі водорості вступають у симбіоз із грибами, утворюючи лишайники, інші — з безхребетними тваринами (губками, кишковопорожнинними, молюсками тощо). Окремі види водоростей мешкають у гарячих джерелах за температури до +70 °С, інші — на кризі Гренландії та Антарктиди, на гірських льодовиках, витримуючи сильні морози.

За сильного нагрівання води, сонячної погоди й достатньої кількості мінеральних речовин водорості дуже швидко розмножуються. Тваринні організми не встигають їх поїдати. Коли водорості починають гнити, то використовують багато кисню, що призводить до задухи водойм і масової загибелі риби та руйнування водних екосистем.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити