Біологія - Навчальный посібник - В. О. Мотузний 2009

Частина IІ. Ботаніка
3. Водорості
3.3. Відділ Діатомові водорості. Особливості будови, процесів життєдіяльності та поширення

Відділ Діатомові водорості (діатомеї) об’єднує 6 тис. видів одноклітинних (пінулярія зелена) і колоніальних організмів, що живуть у прісних водоймах, морях і на вологому ґрунті. Вони розвиваються швидко, утворюючи пухкі бурі нагромадження, подібні до піни або накипу (мал. 2.65). Їхня основна ознака — пектинові оболонки, просочені кремнеземом, які складаються з двох половинок, надітих як кришка (епітека) на коробку (гіпотека). Під оболонкою містяться цитоплазма з одним ядром і хлоропласти. Забарвлення жовтувато-буре з різними відтінками, зумовлене наявністю пігментів: хлорофілу, каротиноїдів і діатоміну. Запасний продукт діатомей — жирна олія. Ці водорості розмножуються вегетативно і статево.

Мал. 2.65. Діатомові водорості:

а — плевросигма; б — цимбела; в — навікула; г — синедра; д — табелярія; е — діатома; є — меридіан; ж — циклотела; з — мітоз у пінулярії: 1 — шов; 2 — вузлик; 3 — епітека; 4 — гіпотека; 5 — стулка; 6 — поясок

За вегетативного розмноження вміст клітин ділиться, а стулки оболонки розходяться. Утворені внаслідок поділу клітини добудовують гіпотеку, що веде до подрібнення водорості. Діатомові — диплоїдні організми. За статевого розмноження (гологамії) кременисті оболонки їх розходяться, а протопласти двох клітин об’єднуються, утворюючи зиготу, або так звану спору росту — ауксоспору. Остання вкривається еластичною оболонкою і росте. Коли ауксоспора набуде відповідних розмірів, її оболонка просочується кремнеземом, утворюються стулки, й водорість починає ділитися вегетативно. Характерним представником відділу Діатомові водорості є одноклітинна водорість пінулярія зелена, що живе в прісних водах і на вологому ґрунті.

Значення діатомових водоростей досить велике й різноманітне. Вони становлять значну масу планктону, містяться у бентосі, є основним кормом для багатьох водних організмів. Після відмирання діатомових водоростей їхні кремнеземні оболонки накопичуються на дні водойм у великих кількостях, утворюючи поклади трепелу й діатоміту, що використовуються як будівельний і полірувальний матеріал, для виготовлення ізоляторів, рідкого скла, глазурі, в наукових дослідженнях тощо.

Із відмерлих діатомових водоростей утворилися потужні поклади гірських порід — діатоміт і терпел. «Керівними копалинами» називають організми, за рештками яких визначають геологічний вік порід. Отже, за видовим складом діатомових водоростей (а також радіолярій, форамініфер, деяких молюсків та ін.) визначеної геологічної проби можна приблизно дізнатися про її вік.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити