Біологія - Навчальный посібник - В. О. Мотузний 2009

Частина IІ. Ботаніка
4. Вищі спорові рослини
4.2. Відділ Плауноподібні

Загальна характеристика та особливості поширення на планеті. Різноманітність. Цей відділ об’єднує близько 1000 сучасних видів, що дійшли до нас із девонського періоду. Плауноподібні виникли від псилофітів і були досить поширені в палеозойську еру, починаючи із силурійського періоду. Сучасні плауноподібні — це багаторічні вічнозелені трав’янисті рослини із повзучим стеблом. Деревні форми відділу займали домінуюче положення і утворювали ліси в кам’яновугільний період.

Особливості будови та процесів життєдіяльності на прикладі плауна булавоподібного. Типовим представником сучасних плауноподібних є плаун булавоподібний, поширений в усьому світі (мал. 2.69). Часто трапляється у хвойних лісах на зволожених ґрунтах. Це багаторічна вічнозелена рослина. Його домінуючим поколінням є спорофіт, що складається із галузистого повзучого стебла (до 3 м завдовжки), від якого відходять додаткові корені й дихотомічно розгалужені пагони (120—20 см), що закінчуються спороносними колосками. Листки шорсткі, дрібні, лінійні, розміщені спірально й дуже густо.

Мал. 2.69. Плаун булавоподібний та його спори:

1 — рослина-спорофіт із спороносними колосками; 2 — заросток; 3 — спорофіл із спорангієм; 4 — спори

Спороносні колоски складаються із споролистків, біля основи яких зверху містяться спорангії, де формуються однакові гаплоїдні спори. Вегетативно плаун розмножується частинами повзучого стебла.

Потрапивши в ґрунт, спори проростають у заросток (гаметофіт однодомний) тільки через кілька років. Заросток має ризоїди й живиться сапрофітно. Розвиткові зародка сприяє внутрішня мікориза, але розвивається він дуже повільно, і тільки через 12—15 років на ньому утворюються антеридії та архегонії. Після запліднення із зиготи розвивається нова вічнозелена рослина — спорофіт. У частини видів заростки дводомні й розвиваються за рахунок поживних речовин спори упродовж кількох тижнів.

Роль плауноподібних у природі та житті людини. Плауни дуже декоративні й широко використовуються для виготовлення гірлянд. Через повільне відтворення потребують захисту. Деякі види плаунів занесено до Червоної книги України.

У медико-фармацевтичній практиці спори плауна використовують для обсипання пілюль і як дитячу присипку (лікоподій), оскільки спори містять багато невисихаючих олій; у ливарній справі — для обсипання форм при високоточному виливанні; у театрах — для створення бутафорських пожеж.

У медичній практиці застосовується також плаун-баранець для лікування алкоголізму. Ця рослина дуже отруйна, тому необережне її застосування може призвести до смерті.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити