Біологія - Навчальный посібник - В. О. Мотузний 2009

Частина ІІІ. Зоологія
1. Зоологія - наука про тварин

Будову, життєдіяльність, різноманітність, походження та поширення тварин на Землі вивчає зоологія. Сучасна зоологія — це система наук, що вивчають окремі групи тварин (до прикладу, риб вивчає іхтіологія, комах — ентомологія) та окремі аспекти їхньої життєдіяльності (наприклад, етологія — наука про поведінку тварин). Знання, добуті зоологічними науками, мають велике значення для охорони, збереження різноманітності тварин, відновлення чисельності їхніх популяцій, боротьби зі шкідниками рослин, переносниками та збудниками хвороб людини і тварин тощо. Фауною називають перелік видів тварин, поширених на певній території.

Загальна характеристика царства Тварини. Як і інші живі організми, тварини мають клітинну будову, живляться, дихають, ростуть, розвиваються, розмножуються та вмирають. Вони є гетеротрофами, споживають зазвичай корм, що містить органічні речовини. Мають різні пристосування для захоплення, утримання, подрібнення та перетравлення корму. Майже в усіх тварин є структури, що сприяють активному пошуку корму та живленню ним, втечі від ворогів, витримування несприятливих умов середовища тощо. В одноклітинних це органоїди спеціального призначення: травні вакуолі, джгутики, війки, скоротливі вакуолі; в багатоклітинних (вищих) — параподії, щетинки, вусики, плавці, ласти, ноги, крила. В більшості вищих тварин помітно виділяються передній і задній кінці тіла, черевний і спинний, лівий і правий боки тіла (двобічна симетрія). На передньому (поступальному) кінці тіла є рот, основні органи чуття (зору, слуху, нюху, смаку, дотику), органи захисту та нападу. Уявно через тіло таких тварин можна провести лише одну площину, що ділить його на дві дзеркально однакові половини (білатеральна симетрія). Ця особливість будови дає змогу тваринам рухатися спрямовано, зберігаючи рівновагу, й однаково вправно повертатися в різні боки.

У деяких тварин, наприклад медуз, через вісь тіла можна провести дві й більше площини симетрії. Таку симетрію називають радіальною. Вона властива тваринам переважно сидячого або малорухливого способу життя і дає їм змогу ловити здобич і відчувати наближення небезпеки з будь-якого боку.

Гетеротрофні організми — попередники сучасних тварин — були першими живими істотами на Землі; фотосинтезуючі автотрофні організми виникли значно пізніше. Тварини пройшли досить тривалий шлях свого розвитку і пристосувалися до життя в найрізноманітніших умовах, заселяючи всі ділянки земної кулі. Одні з них живуть у воді (кити, тюлені, риби, багато безхребетних), інші — на поверхні Землі, в повітрі та в ґрунті. Багато тварин паразитують на тілі або у внутрішніх органах людини, тварин та рослин, живлячись за їх рахунок.

Положення тварин у системі органічного світу. Тварини становлять окреме царство, так само, як царства Рослин, Грибів (еукаріоти) та Бактерій (прокаріоти).

Різноманітність тварин, особливості їх поширення на планеті. Різноманітність умов існування тварин на Землі сприяє різноманітності їх форм, розмірів (мал. 3.1), забарвлення та здатності пристосовуватися до умов середовища. Наука припускає існування на планеті близько 2 млн видів тварин, хоча описано близько 1,5 млн видів. Тварини мають надзвичайно різноманітну морфологію. Деякі з них складаються з однієї клітини, інші — з багатьох органів і безлічі клітин. За розмірами тварини бувають від 2—4 мкм (деякі одноклітинні) до 30 м завдовжки (синій кит).

Мал. 3.1. Різноманітність тваринного світу на прикладі хребетних

Розмноження і типи розвитку тварин. Кожна жива істота на Землі смертна, існування виду підтримується розмноженням організмів. Отже, дискретність життя передбачає його відтворення, чому сприяє процес розмноження. Тобто розмноження можна визначити як властивість організмів залишати потомство.

За статевого розмноження зміна поколінь і розвиток організмів відбуваються на основі злиття спеціалізованих (статевих) клітин і утворення зиготи. За безстатевого розмноження нова особина утворюється із неспеціалізованих клітин тіла — соматичних (нестатевих).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити