Біологія - Навчальный посібник - В. О. Мотузний 2009

Частина ІІІ. Зоологія
7. Тип Кільчасті черви, або Кільчаки
7.2. Клас Малощетинкові черви

Представник цього класу дощовий черв’як живиться рослинними рештками, що містяться в ґрунті. Він пропускає ґрунт через кишки, залишаючи на його поверхні купки екскрементів, до складу яких входить ґрунт. Цим дощові черви сприяють перемішуванню й розпушуванню ґрунту, а також його мінералізації та збагаченню на органічні речовини, поліпшенню водного й газового режимів. Ще Ч. Дарвін відмічав корисний вплив кільчастих червів на родючість ґрунту.

Дощові черви потребують охорони. Їх чисельність може скорочуватися внаслідок надмірного використання добрив та пестицидів. Дощового черв’яка занесено до Червоної книги України.

Прісноводні малощетинкові черви, наприклад трубочник (мал. 3.24), є кормом для інших тварин. Цей тонкий черв’як червоного кольору живе на мулистих ґрунтах прісних водойм, добре відомий акваріумістам. Заселене ним дно здається вкритим довгими волосинами, які безперервно змієподібно коливаються. Передній кінець черв’яка заглиблений у мул, а задній висувається назовні й без упину звивається. Ці рухи забезпечують приплив свіжої води, необхідної для дихання. У шкірі цієї частини тіла особливо багато кровоносних капілярів — це орган дихання черв’яка. Чим менше кисню у воді, тим більше черв’як висунутий із мулу. Трубочники заковтують пісок з мулом і засвоюють поживні речовини, які в ньому містяться.

Мал. 3.24. Трубочник:

а — загальний вигляд; б — у ґрунті

Назва цих червів пов’язана з утворенням навколо задньої частини тіла, яка висовується над ґрунтом, гнучкої трубки, що складається з мулових частинок, склеєних слизом черв’яка.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити